Atenció a les malalties avançades

La Fundació Bancària “la Caixa” i la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, disposen d’un conveni de col·laboració des de 2008 en el marc del Programa per l’atenció integral a persones amb malaltia avançada i els seus familiars.  L’objectiu del programa és col·laborar amb els equips existents a la xarxa assistencial per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones que es troben en el procés de final de vida oferint atenció psicosocial. L’atenció en el marc d’aquest programa és gratuïta.

El Programa s’adreça a les persones que estan en un procés de final de la vida i també als familiars. A través de l’atenció psicosocial es proporciona ajuda per adaptar-se a aquesta situació de gran impacte emocional. D’altra banda, durant el dol, els familiars reben el suport necessari per assumir la pèrdua de la persona estimada.

El Programa també proporciona suport específic als professionals que atenen a pacients i familiars

Línies d'actuació
Atenció emocional i social

Té com a objectiu millorar les cures pal·liatives als malalts avançats i ajudar el pacient i la família a afrontar la malaltia.

Atenció al Dol

Oferim atenció a totes les persones afectades per la pèrdua d’un ésser estimat que ho necessitin o ho demanin.

Espiritualitat

Integrem els aspectes espirituals que permeten al pacient i els seus familiars afrontar amb serenitat el procés final, des d’un respecte màxim a les creences i les conviccions de cadascú.

Voluntariat

Acompanya i complementa l’atenció al final de la vida, ja que dóna resposta a les necessitats personals i socials del malalt i la seva família. La Fundació té el Programa  Llavors de Vida, específic de voluntariat en cures pal·liatives.

Suport a professionals

Suport als professionals dels equips en temes com ara la comunicació en situacions difícils i la gestió de l’estrès.

Equips en el Terrritori

L’equip EAPS el configuren un equip de 8 psicòlegs que s’integren en els equips ja existents dels àmbits hospitalari,  domiciliari i residencial del Maresme:

  • Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de Mataró (CSdM)
  • Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Sant Jaume de Calella (CSMS)
  • Centre Sociosanitari Sant Jaume de Mataró (CSdM)
  • PADES Baix Maresme (CSdM)
  • PADES Mataró (ICS)
  • PADES Alt Maresme (CSMS)
  • Residència Sant Josep de Mataró (CSdM)
  • Residència La Maresma de Calella
  • Residència Miramar de Canet
  • Residència Sant Roc de Canet
Materials elaborats per l'equip EAPS
Recerques i presentacions

Pósters presentats a les XIII Jornades Internacionals SECPAL

RECULL DE PREMSA
Diaris_Revistes
Televisió_Radio
Institucions_Entitats
Notes de Premsa

01_04_2020 NP_FH_EAPS COVID

01_04_2020 NP_FH_DOL COVID

01_04_2020 NP_FH_VOL COVID

01_07_2020 NP_FH_EAPS_FINAL COVID

PARTNERS
logoSantRoc_Miramar
logo La Maresma