Aliances

La raó de ser del Clúster d’Entitats Socials i Sanitàries (CESS) és promoure i esdevenir el punt de referència de l’associacionisme de persones i famílies relacionades amb una malaltia o amb un conjunt de necessitats especials comunes a la Comarca del Maresme. La relació de la Fundació respecte les associacions és de col·laboració, posant a la seva disposició espais de trobada, assessorament, tutorització i /o acompanyament, i en alguns casos també facilitant l’allotjament a la seu de la Fundació Hospital.

D’aquesta forma, el CESS el definim com una concentració d’entitats interconnectades que comparteixen reptes:

      1. la sensibilització de la comunitat,
      2. la formació a pacients i familiars per a millorar l’adaptació a la situació,
      3. la creació de sinèrgies amb la resta d’entitats i altres agents de salut i social de la ciutat i de la comarca

També dóna resposta a les necessitats emergents del nostre entorn més proper promovent i acompanyant a la creació de noves associacions que des del voluntariat atenen moltes persones amb un objectiu comú: la millora de la qualitat de vida de pacients i familiars.

Tota la tasca desenvolupada per les diferents entitats es sustenta des del voluntariat que posa al servei de la ciutadania un suport social i sanitari d’un alt valor social, i s’enmarca en un context de cocreació i de cotreball de propostes per part de totes les entitats per engegar projectes conjunts per la ciutadania que aportin una resposta innovadora als reptes comuns generant xarxa entre diferents entitats.