Bústia ètica

Aquesta entitat està subjecta a l’aplicació de Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, té per finalitat atorgar una protecció adequada davant represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre accions o omissions que puguin ser constitutives d’infraccions de dret.

La Fundació Privada Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró s’adhereix al Sistema Intern d’Informació aprovat per l’Ajuntament de Mataró a través d’un canal d’informació diferenciat, que :

  • Garanteix que les comunicacions, que poden ser anònimes, es tractin de manera efectiva.
  • Compta amb una política que anuncia els principis generals en matèria del Sistema Intern d’Informació
  • Estableix garanties per a la protecció dels informants.
  • Compta amb un responsable del Sistema d’informació.

Telèfon on es poden fer arribar les comunicacions verbals o les sol·licituds d’atenció presencial: 937582647

Accés bústia ètica