Marc Estratègic 2027 – Acompanyem Vides

En aquest marc estratègic es defineixen les principals línies d’actuació i l’estratègia de la nostra organització concretant i visualitzant els reptes de futur que volem assolir i planteja i preveu noves oportunitats tenint molt present els canvis i la transformació que s’experimenta dins del context sanitari i social.

El document ha estat elaborat fruit d’un procés participatiu de treball de 8 mesos, en el qual es van recollir les experiències i aportacions de més d’un centenar de persones, tant professionals, patronat, voluntariat i tercer sector vinculat, així com  també l’administració i altres grups d’interès dels àmbits sanitari, social i educatiu.

El marc s’estructura en 5 eixos estratègics que concreten i visualitzen els reptes de futur que la Fundació Hospital vol desenvolupar per donar resposta als reptes de salut, a nivell sanitari, social i comunitari, dels propers anys.

Alguns dels reptes més ambiciosos que es plantegen és impulsar la creació d’un observatori del Benestar de Mataró – Maresme; desenvolupar un model d’innovació oberta; promoure serveis d’atenció continuada i centrats en la persona; incorporar nous models de negoci; i reforçar la governança de l’entitat; entre d’altres.

Llegeix el document clicant sobre la imatge

El marc estratègic esdevé una eina vital per potenciar el treball col·laboratiu, la transformació de l’experiència del pacient i el reforç del seu reforçar l’impacte i la projecció de la Fundació en el territori. Cinc grans eixos marquen les línies de treball de la institució de cara als propers anys.