Individual i grupal

Treballem per atendre dificultats del llenguatge i l’aprenentatge. Oferim un enfocament integral tenint en compte l’àrea personal, familiar, escolar i social de les persones.

Atenem infants, adolescents i adults que tenen qualsevol afectació a nivell de comunicació, tant en la parla com en el llenguatge. Ho fem tenint en compte a cada persona de manera individual, és a dir, amb una atenció personalitzada i tenint en compte les seves necessitats.

Atenem:

  • Dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura: mecànica i comprensió lectora, dislèxia, disgrafia, disortografia
  • Retard i trastorn de la parla i el llenguatge
  • Dislàlies: dificultat per articular un so o grup de sons
  • Problemes de fluïdesa: tartamudesa
  • Problemes psicomotrius relacionats amb el llenguatge: lateralitat, orientació espacial i temporal
  • Problemes auditius: discriminació auditiva i hipoacúsies
  • Deglució atípica
  • Estimulació precoç

Descarrega el programa

Xerrada “Noves tècniques per millorar l’aprenentatge”