Fes-te voluntari i ajuda’ns

perquè infants, adolescents i famílies

puguin millorar el seu benestar i qualitat de vida

Participa en el programa de voluntariat de la Fundació Hospital

Per tal que es puguin desenvolupar els projectes, és imprescindible la col·laboració desinteressada de persones com tu, que volen oferir els seus coneixements, temps i habilitats al servei de les persones.

Formaràs part d’un equip, que desitja estar a prop de les persones, mitjançant la humanització i la qualitat de l’atenció, els voluntaris són una part essencial de la nostra entitat, i complementen la tasca de molts professionals, aquelles persones que més ens necessiten.

Si vols col·laborar com a persona voluntària en un dels projectes de la Fundació, cal el compliment d’una sèrie de requisits generals i d’específics per cada projecte, que s’expliquen un cop la persona expressa el seu interès en un àmbit específic.

Requisits generals

  • Ser major de 18 anys.
  • Tenir una entrevista. Es prioritza on-line, en cas de no ser possible, es farà amb cita prèvia.
  • Fer la formació bàsica de voluntariat per conèixer que implica ser voluntari, així com la llei de voluntariat entre d’altres.
  • Disponibilitat de temps 2h setmanals i el compromís, de ser regular en el temps.
  • Viure una estabilitat emocional.
  • Compromís de portar a terme una acció, lliure, voluntària i gratuïta.
  • Compromís de fer els seguiments individuals i de grup que requereix cada projecte.
  • Declaració responsable de No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.
  • Declaració responsable, de no tenir, en el moment de fer acció la COVID 19 i el compromís d’assumir totes les mesures de seguretat.

Fes-te voluntari!

  • Hidden