Estatuts i memòries

Complint amb les obligacions establertes la Fundació lliura anualment els seus comptes al Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació és auditada de manera periòdica per certificar que els seus comptes anuals reflecteixen, en tots els aspectes, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera.

Estatuts

Estatuts vigents de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

Altres documents

Informes d’òrgans externs

Certificat d’auditoria que acredita el compliment la Llei de de protecció de dades (RGPD)