Qualitat, Codi ètic i ODS

QUALITAT

La Fundació Hospital  disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat implantat i certificat (EC6123-10) d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015, des de l’any 2010. L’empresa certificadora és APPLUS. Aquesta  norma internacional es centra en tots els processos amb els que l’entitat compta per tenir un sistema efectiu per la millora i la gestió de la qualitat dels seus serveis i projectes, i ens compromet a gestionar segons els seus estàndards de qualitat el desenvolupament de les següents activitats:

  • Atenció i tractament psicològic i terapèutic
  • Atenció i tractament en malalties cròniques greus i procesos de dol
  • Gestió i suport al voluntariat

Amb l’acompliment i la implantació del sistema de gestió de la qualitat, la Fundació Hospital ratifica el seu  compromís per la millora contínua en tots els seus processos i actuacions amb l’objectiu de millorar la satisfacció de les persones ateses, així com, de les entitats socials i sanitàries del Maresme que confien en la nostra tasca.

La Fundació Hospital està inscrita a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb els seus tres fitxers corresponents: Clients i Proveïdors, Formació i Personal i Recursos Humans.

CODI ÈTIC

La finalitat del Codi Ètic és marcar les pautes essencials que clarifiquen què som i com actuem davant la societat, els nostres usuaris i beneficiaris i els nostres col·laboradors. Són, doncs les pautes que ens permeten identificar-nos tant amb els objectius i les actuacions, com amb la forma d’actuar i de relacionar-nos amb l’entorn.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - ODS

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 – mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”. L’Agenda conté 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites associades a assolir en l’horitzó de l’any 2030, i  fa una crida a desenvolupar respostes per implementar l’Agenda 2030.

Amb la voluntat de millorar el nostre món, la Fundació es compromet en els ODS amb projectes socials i comunitaris que incideixen en aquests objectius.

Contribució de la Fundació als ODS