Codi ètic i Qualitat

La Fundació compta des de l’any 2010 amb el certificat de gestió de qualitat d’acord els requisits de la norma ISO 9001, amb  número EC6123-10 per l’empresa  Applus.

Aquest certificat compromet a l’entitat a gestionar segons els estàndards de qualitat de la norma, les següents activitats:

Desenvolupament de serveis de:

  • Atenció i tractament psicològic i terapèutic
  • Atenció i tractament en malalties cròniques greus i procesos de dol
  • Gestió i suport a la borsa de voluntariat

La norma ISO 9001 és una norma internacional aplicable als sistemes de gestió de qualitat que es centra en tots els elements d’administració de la qualitat amb els que l’entitat compta per tenir un sistema efectiu per la millora i la gestió de la qualitat dels seus serveis.

Amb l’acompliment d’aquesta norma i la implantació del sistema de gestió de la qualitat, la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ratifica el seu  compromís per la millora contínua en tots els seus processos i actuacions amb l’objectiu de millorar la satisfacció de les persones ateses, així com, de les entitats socials i sanitàries del Maresme que confien en la nostra tasca.

La Fundació Hospital està inscrita a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb els seus tres fitxers corresponents: Clients i Proveïdors, Formació i Personal i Recursos Humans.