Missió i Valors

Missió

La nostra raó de ser és la de contribuir a la salut i el benestar social de la comunitat oferint serveis, espais i oportunitats on persones i organitzacions puguin trobar els coneixements, els recursos i l’acompanyament necessari per desenvolupar-se integralment.

Visió

La visió de la nostra Fundació és ser un referent d’excel•lència i innovació en el desenvolupament de serveis per la millora de la qualitat de vida de les persones en tres grans àrees: l’emocional i psicològica, la social i relacional, i, per últim, l’existencial.

Valors

Els pilars que sostenen les nostres actuacions han perdurat des de fa segles, i han estat transmesos de generació en generació en la gestió de la FH, fins a dia d’avui.
A la Fundació creiem que tot el que fem ha d’estar alineat amb uns valors que donen sentit a cadascuna de les nostres decisions i accions. En aquest sentit la FH va elaborar el seu Còdi Ètic que assenyala tres valors corporatius com primordials en totes les actuacions que la Fundació Hospital emprengui.

Responsabilitat

La nostra responsabilitat la definim en l’acompliment de les nostres obligacions ètiques, jurídiques i socials; en la fidelitat als nostres objectius fundacionals, en el manteniment d’ un sentit del propòsit que ens inspira i en la relació que establim amb totes les persones que dipositen la confiança en la nostra institució i també com a consciència col·lectiva , que ens ajuda a reflexionar, administrar, orientar i valorar les nostres activitats.

Compromís

Entenem el compromís, com la implicació personal i professional de tots els membres de la institució desenvolupant totes les capacitats per dur a terme la finalitat i la missió de la Fundació.
Aquest compromís es concreta en dos aspectes: les prestacions de serveis de qualitat orientats a afavorir la millora de la qualitat de vida i l’accessibilitat econòmica , la FH manté el compromís d’oferir la possibilitat de facilitar l’accés als serveis que ofereix a través de la subvenció.

Visió de Futur

L’Entenem com el coneixement, l’ impuls i l’acció preventiva, exercint un rol innovador que ens permet el desenvolupament de noves idees, estratègies i sinèrgies que respecta l’essència fundacional.

Però també la Fundació Hospital treballa amb altres valors que estan molt presents en les actuacions quotidianes, en els diferents serveis, en la relació amb els usuaris, com ara la solidaritat, el compromís, la qualitat o la innovació són claus pel desenvolupament de les nostres polítiques i serveis a les persones.