Missió i Valors

Missió

La nostra raó de ser és la de contribuir a la salut i el benestar social de la comunitat oferint serveis, espais i oportunitats on persones i organitzacions puguin trobar els coneixements, els recursos i l’acompanyament necessari per desenvolupar-se integralment.

Visió

Ser un referent d’excel•lència i innovació en el desenvolupament de serveis i projectes per la millora de l’autonomia i la qualitat de vida de les persones.

Valors

A la Fundació creiem que tot el que fem ha d’estar alineat amb uns valors que donen sentit a cadascuna de les nostres decisions i accions, en aquest sentit la FH en el seu Còdi Ètic destaca tres valors corporatius.

Responsabilitat

La nostra responsabilitat la definim en l’acompliment de les nostres obligacions ètiques, jurídiques i socials; en la fidelitat als nostres objectius fundacionals, en el manteniment d’un sentit del propòsit que ens inspira i en la relació que establim amb totes les persones que dipositen la confiança en la nostra institució i també com a consciència col·lectiva, que ens ajuda a reflexionar, administrar, orientar i valorar les nostres activitats.

Compromís

Entenem el compromís, com la implicació personal i professional de totes les persones de la institució desenvolupant les capacitats necessàries per dur a terme la missió de la Fundació.

Innovació

La nostra raó per innovar és contribuir a millorar la resiliència de la ciutat i les persones, a través de la cocreació i experimentació, amb l’ecosistema urbà, de models i serveis que aportin respostes sostenibles als reptes comunitaris.