Psicologia a infants, joves i adults

Oferim atenció psicològica a infants, adolescents i adults de manera prioritaria a col·lectius específics d’especial vulnerabilitat i/o en risc d’exclusió social.

La intervenció és presencial o telemàtica  i els professionals treballen des de diferents orientacions terapèutiques: cognitiva-conductual, sistèmica, breu estratègica,  etc.  en funció de la necessitat de cada cas.

La Fundació Hospital de forma coordinada amb els proveïdors de salut, social i educació del territori ofereix:

  • Atenció individual
  • Grups de suport
  • Xerrades per a famílies, professionals i altres col·lectius

Grups de suport

Grups de suport emocional per infants i adolescents
  • Grup Agrupem-nos (Setmanal, dimarts – tarda)
  • Grup Entre Nosaltres (Quinzenal, divendres – tarda)
  • Grup Ens Relacionem (Setmanal, dijous -tarda)
Grups de suport emocional per adults
  • Grup Aprendre a viure (Setmanal, dimarts – tarda)
  • Grup Viure millor (Setmanal, dimecres – matí)

Altres modalitats d’intervenció:


Psicoteràpia Online
: Ofereix una major cobertura i accés i permet escollir horaris més adequats sense que interfereixin en les activitats diàries com la feina o els estudis.

Només cal disposar de connexió a internet, ordinador/tablet, webcam, micròfon i altaveus i es realitza a través d’una plataforma segura que compleix amb el RGPD.

Díptic del Programa

Psicologia per adults

Contribució als ODS