Banc del temps

El Banc del Temps (BDT) és un projecte comunitari, que contribueix a resoldre diverses necessitats de la vida diària dels ciutadans a través d’intercanvis de temps per serveis, habilitats i coneixements, fomentant les relacions socials i el suport comunitari des de tots els barris de Mataró.

El projecte va ser un encàrrec que l’ajuntament de Mataró va fer a la Fundació Hospital l’any 2006, amb l’objectiu d’augmentar la cohesió social entre els veïns del municipi. Després d’aquests anys de trajectòria, el repte passa per  aconseguir crear una  xarxa de BDT’s, un per cada barri, formats per persones que comparteixen valors comuns: la participació democràtica, la justícia social, la dignitat humana i la sostenibilitat i que de la mateixa manera, comparteixen el pensament que les coses es poden fer d’una manera diferent, sense necessitat de diners, fomentant l’economia social i solidària i valorant les habilitats i capacitats dels altres.

Davant els canvis en l’estructura familiar tradicional i les noves formes d‘organització que afecten al suport i vincles que podem rebre de la família, el BDT proporciona eines per a apoderar a les persones,  per tal que puguin crear la seva pròpia xarxa de suport, promovent també de forma activa la incorporació d’activitats d’intercanvi generacional, i d’aquesta manera mitigar els efectes negatius de la solitud i/o contribuir  a la sostenibilitat en situacions difícils.

Per altra banda, suposa propiciar i incentivar la participació i la cohesió social recuperant espais de col·laboració que fomenten relacions de confiança entre les persones i augmenten el sentiment de pertinença a la comunitat mitjançant activitats gratuïtes que poden ser prescrites socialment.

 

A causa de la situació ocasionada per la Covid-19, es recomana que els intercanvis es realitzin, en la mesura del possible virtualment, de forma telemàtica.

Banc del Temps de Mataró

Situat al C/ Sant Pelegrí, 3, a l’edifici de la Fundació Hospital, que aglutina les persones de la ciutat que viuen el centre i a la resta de ciutadans, que encara no tenen un BDT al seu barri.  La gestió del projecte és de cooperació entre professionals, voluntaris i la comunitat.

 

 

 

Banc del Temps de Mataró - Rocafonda

Situat al C/Santiago Rusiñol, 23,  Ubicat a la seu de l’ AAVV de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí, els quals estan col·laborant  a fer possible aquest projecte al barri.

Banc del Temps Rocafonda, projecte guanyador dels Premis FEM Mataró 2022/Edició 2019

Díptic del programa