PECT Mataró-Maresme

INNOVACIÓ

El PECT “Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”, està orientat a la innovació, recerca i transferència de coneixement en la cura, l’atenció i la millora de la qualitat de vida dels col·lectius amb major vulnerabilitat i fragilitat, especialment gent gran i persones amb discapacitat.

La Fundació Hospital com a entitat beneficiària del PECT participa en el projecte amb l’ operació 5: Innolab Hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena, que compta amb 2 actuacions:

A1. Innolab: espai d’innovació amb 3 escenaris de simulació

A2. Sensorització d’habitatges per a col·lectius vulnerables

JUSTIFICACIÓ

Cada vegada més s’observa que hi ha persones que viuen soles en el seu domicili, sigui de forma desitjada o no. En aquesta població trobem, entre altres, col·lectius de persones vulnerables o amb risc de vulnerabilitat a causa de l’evolució de les seves situacions clíniques quan tenen una malaltia crònica (perfils pre-fràgil i fràgil) o discapacitats/diversitat funcional, amb dificultats de salut mental i/o addiccions.

Aquests col·lectius cada vegada seran més nombrosos en l’àmbit urbà, i entre d’altres, es detecten importants necessitats de comunicació i de seguretat que no estan ben cobertes.

ABAST DEL PROJECTE

Es tracta d’un equipament d’innovació que s’orienta a desenvolupar prototips que permetin millorar l’actual model d’atenció a les persones que viuen soles i les que estan institucionalitzades en recursos substituts de la llar de forma permanent o temporal, incidint especialment en la seguretat i comunicació. Per a això, es preveu disposar d’un Innolab amb 3 escenaris de simulació:

  • una llar o domicili convencional;
  • una habitació de residència o de centre sociosanitari, i
  • un espai de treball per fer reunions i consulta clínica individual i grupal. Pel que fa als escenaris 2 i 3, es preveu disposar d’un espai d’observació a través d’un vidre de visió unidireccional.

Es preveu incorporar sensorització i robòtica social en domicilis (entorn real) de forma que contribueixi a millorar l’actual model d’atenció a les persones que viuen soles i les que estan institucionalitzades en recursos substituts de la llar de forma permanent o temporal, incidint especialment en la seguretat i comunicació.

OBJECTIUS

Testar i desenvolupar nous productes, models i serveis per a les persones que viuen soles especialment les que són més vulnerables o amb major risc de vulnerabilitat.

IMPACTE I VALOR AFEGIT

• Establiment d’aliances amb altres institucions de l’entorn i identificació d’oportunitats d’innovació.
• Coneixement i integració de l’experiència dels pacients, usuaris i altres parts interessades.
• Activitats relacionades amb la transferència de coneixement (workshops i jornades).
• Creació de comissions de treball entre l’àmbit professional i l’empresarial per facilitar la transferència de coneixement i tecnologia.
• Millora dels models d’atenció les persones que viuen soles, prioritzant els que tenen perfils clínics de pre-fragilitat i de fragilitat.
• Desenvolupament de projectes innovadors en l’àmbit salut i en integració salut i social.

COMUNICACIÓ I PREMSA

27 abril 2021- Presentació del projecte PECT

Nota de Premsa – La Fundació Hospital un dels impulsors del Projecte “PECT de Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores” |Enllaç|

PARTNERS
ajuntament-mataro