Suport de CaixaBank a la Fundació Hospital per un projecte d’atenció a les famílies

Suport de CaixaBank a la Fundació Hospital per un projecte d’atenció a les famílies

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ha rebut una subvenció per part de CaixaBank a través de l’Obra Social  “la caixa”, per realizar el projecte Teràpia Familiar per a famílies amb alta conflictivitat.

Aquest suport farà possible fer atenció i intervenció familiar a col·lectius d’especial vulnerabilitat i/o en risc d’exclusió social de Mataró.