Suport de CaixaBank a la Fundació Hospital per un projecte d’atenció a les famílies