Projectes d’innovació

La nostra raó per innovar és contribuir a millorar la resiliència de la ciutat i les persones, a través de la cocreació i experimentació, amb l’ecosistema urbà, de models i serveis que aportin respostes sostenibles als reptes comunitaris.

Model preventiu de suport a domicili - Es tracta d'un projecte de testeig i desenvolupament d'una solució per a un col·lectiu vulnerable que promou mantenir l’autonomia de les persones (funcional i afectiva) dins dels seus domicilis el màxim temps possible. S'orienta a… Veure projecte