ACTUEM davant la Soledat No Desitjada

ÀMBIT D'INTERVENCIÓ

ACTUEM és un projecte comunitari, que pretén pal·liar els efectes de la solitud no volguda i prevenir situacions de risc de les persones grans. El voluntariat és la base del projecte, perquè empodera les persones amb l’objectiu de transformar els barris en comunitats segures, participatives i més solidàries.

El projecte es centra en pal·liar i fer minvar els sentiments negatius que acompanyen la soledat a través d’una xarxa de seguiment telefònic en la què persones voluntàries de la Fundació generen un vincle de confiança i companyia amb la persona gran. També es prova de fer créixer les relacions i vincles socials de la persona gran convidant-la i acompanyant-la a participar de les activitats comunitàries que tenen lloc al seu entorn més proper.

OBJECTIUS

Objectiu Principal: Donar suport i acompanyament a través de l’acció voluntària a persones grans que viuen soles, especialment les que estan en una situació personal  vulnerable i amb risc d’exclusió social.

Objectius específics:
1. Formar i donar les competències necessàries a un equip de voluntaris per fer acció telefònica, telemàtica i presencial.
2. Crear sinèrgies de col·laboració i coordinació entre els diferents agents de salut i social de la ciutat que detectin persones grans que viuen soles i no tenen suport.
3. Identificació precoç d’altres necessitats no detectades ni expressades.
4. Crear una xarxa de seguiment telefònic en la què persones voluntàries de la Fundació generen un vincle de confiança i companyia amb la persona gran.
5. Fer créixer les relacions i vincles socials de la persona gran convidant-la a participar de les activitats comunitàries que tenen lloc al seu entorn més proper.

METODOLOGIA I ACCÉS

El seguiment, suport i acompanyaments els realitzaran persones voluntàries formades i amb experiència en voluntariat, gestionades per la Fundació Hospital, complint amb les mesures de seguretat sanitàries adients.

Acció voluntària:

    1. Trucades de seguiment i suport a les persones beneficiàries del projecte que ho sol·licitin. S’assignarà una persona voluntària per persona que necessiti el suport.
    2. Suport a tasques del dia a dia (compra d’aliments, medicaments, anar al metge, etc.)
    3. Acompanyaments a activitats d’oci i distracció (passejar, llegir, xerrar, jugar a jocs de taula, etc.)

Accés: qualsevol persona, entitat, equipament,  servei de salut, etc. dels diferents barris de Mataró que detectin o coneguin persones grans que viuen soles o persones que per la seva situació poden ser més vulnerables i necessitin aquest suport el poden derivar a la Fundació Hospital a través del formulari on hauran de deixar les dades  per poder-hi contactar.

RESULTATS ESPERATS - IMPACTE

Es beneficiaran indirectament les famílies d’aquestes persones que segurament no poden donar-los tot el suport que necessiten. Els serveis socials i de salut perquè es podrà fer detecció precoç de necessitats no expressades tant de salut com de dificultats socials.

nº de beneficiaris directes esperats amb el projecte: 100 persones

Beneficiaris indirectes: entre 250 – 400 persones aproximadament

COMUNICACIÓ
PREMSA
  • Entrevista a TV Mataró sobre el projecte ACTUEM davant la Soledat no Desitjada

MataróAudiovisual

AMB EL SUPORT DE
ajuntament-mataro
Logo F_ILURO

Projecte seleccionat a la convocatòria 2021 d’ajuts socials propis de la Fundació Iluro

Contribució als ODS