La Fundació

Marc Estratègic 2027 – Acompanyem Vides - El marc estratègic 2027 es defineixen les principals línies d’actuació i l’estratègia de la nostra organització concretant i visualitzant els reptes de futur que volem assolir i planteja i preveu noves oportunitats tenint molt present els canvis i la transformació que s’experimenta dins del context… Veure més
Transparencia - La Fundació és auditada de manera periòdica per certificar que els seus comptes anuals reflecteixen, en tots els aspectes, la imatge fidel de l'patrimoni i de la situació financera. Veure més
Coneix la Fundació - Coneix la Fundació Hospital, la seva història, missió, visió i valors i l'equip humà i òrgan de govern que la conforma. Veure més