La Fundació

Transparencia - La Fundació és auditada de manera periòdica per certificar que els seus comptes anuals reflecteixen, en tots els aspectes, la imatge fidel de l'patrimoni i de la situació financera. Veure més
Coneix la Fundació - Coneix la Fundació Hospital, la seva història, missió, visió i valors i l'equip humà i òrgan de govern que la conforma. Veure més