Llavors de Vida

ÀMBIT D'INTERVENCIÓ

Atenció integral des del voluntariat a persones majors d’edat que pateixen una malaltia crònica i/o avançada, i que es troben en el procés de final de vida. L’acció voluntària acompanya i complementa l’atenció al final de la vida, ja que dóna resposta a les necessitats personals i socials del malalt i la seva família.

L’atenció s’emmarca dins del Programa per l’atenció integral a persones amb malaltia avançada i els seus familiars, de l’Obra Social la Caixa, amb l’objectiu de col·laborar  amb els equips existents a la xarxa assistencial dels àmbits hospitalari,  domiciliari i residencial del Maresme i la Selva:

 • Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de Mataró (CSdM)
 • Centre Sociosanitari Sant Jaume de Mataró (CSdM)
 • PADES Baix Maresme (CSdM)
 • PADES Mataró (ICS)
 • Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Sant Jaume de Calella (CSMS)
 • PADES Alt Maresme (CSMS)
 • Residència Sant Josep de Mataró (CSdM)
 • Residència La Maresma de Calella
 • Residència Miramar de Canet
 • Residència Sant Roc de Canet
OBJECTIUS
 • Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones que es troben en el procés de final de vida oferint atenció psicosocial.
 • Acompanyar i complementar l’atenció al final de la vida, que dónen ja que dóna resposta a les necessitats personals i socials del malalt i la seva família. 
PARTNERS