Servei Comunitari

ÀMBIT D'INTERVENCIÓ

Des de l’any 2006, la Fundació Hospital ha estat pionera a la ciutat en contribuir a fomentar l’educació en valors a través activitats, anteriorment anomenades Activitats d’Aprenentatge Servei, en col·laboració amb les entitats educatives de Mataró. Actualment aquestes activitats s’anomenen Servei comunitari.

Les entitats de l’àmbit sociosanitari, que formen part del Clúster d’Entitats de la Fundació Hospital, ofereixen els seus espais, els seus coneixements i la seva experiència als joves que, a través de les institucions educatives, vulguin posar en pràctica activitats que fomenten diferents valors: solidaritat, responsabilitat, civisme, capacitat d’assumir un compromís, entre d’altres.

OBJECTIUS
  • Facilitar la interrelació entre diferents col·lectius que d’una altra manera no es relacionarien.
  • Trencar prejudicis i estereotips,
  • Conèixer altres realitats per generar complicitats i sinèrgies
  • Cercar solucions a necessitats de les entitats mitjançant la relació, la cooperació i la cocreació de propostes liderades pels joves participants.
METODOLOGIA

El Servei Comunitari es porta a terme mitjançant la metodologia d’aprenentatge i servei. L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte; permet a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís. La dedicació horària al desenvolupament del Servei Comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 de servei actiu a la comunitat.

PARTNERS