Suport a les famílies en temps de COVID19

Recursos per a les famílies 

Guies i recomanacions
Links d'interès

Psicoteràpia Online: Només cal disposar de connexió a internet, ordinador/tablet, webcam, micròfon i altaveus i es realitza a través d’una plataforma segura que compleix amb el RGPD.