Clúster d’Entitats

La raó de ser del Clúster d’Entitats Socials i Sanitàries (CESS) és promoure i esdevenir el punt de referència de l’associacionisme de persones i famílies relacionades amb una malaltia o amb un conjunt de necessitats especials comunes a la Comarca del Maresme. La relació de la Fundació respecte les associacions és de col·laboració, posant a la seva disposició espais de trobada, assessorament, tutorització i /o acompanyament, i en alguns casos també facilitant l’allotjament a la seu de la Fundació Hospital.

D’aquesta forma, el CESS el definim com una concentració d’entitats interconnectades que comparteixen reptes:

   1. la sensibilització de la comunitat,
   2. la formació a pacients i familiars per a millorar l’adaptació a la situació,
   3. la creació de sinèrgies amb la resta d’entitats i altres agents de salut i social de la ciutat i de la comarca

També dóna resposta a les necessitats emergents del nostre entorn més proper promovent i acompanyant a la creació de noves associacions que des del voluntariat atenen moltes persones amb un objectiu comú: la millora de la qualitat de vida de pacients i familiars.

Tota la tasca desenvolupada per les diferents entitats es sustenta des del voluntariat que posa al servei de la ciutadania un suport social i sanitari d’un alt valor social, i s’enmarca en un context de cocreació i de cotreball de propostes per part de totes les entitats per engegar projectes conjunts per la ciutadania que aportin una resposta innovadora als reptes comuns generant xarxa entre diferents entitats.

Entitats Membre
Associació familiars de malalts d'Alzheimer del Maresme

L’A.F.A.M. està formada per un grup de persones que col·laboren voluntàriament amb totes les activitats que es duen a terme. Totes elles parteixen de l’experiència de tenir o haver tingut un familiar amb la malaltia d’Alzheimer. També compten amb el suport tècnic de diversos professionals com un treballador social, una psicòloga, un advocat i altres tècnics que exerceixen la seva especialitat directament amb els malalts  en el Centre de Dia de l’associació.

Qui som?

Ascensió Miró i Orriols, Presidenta Honorífica
M.Àngels Fradera i Molins, Presidenta
Enriqueta Puntí i Dominich, Vicepresidenta
Antònia Bornay i Espriu, tresorera
Carme Paradell i Cuní, secretària
Guifré Tarragó i Mir, vocal
Francesc Ibáñez i Rabanillo, vocal
M. Dolors Fernández i Sainz , vocal
Josep Codina i Codina, vocal
Montserrat Gurrera i Lluch, vocal

Què fem?

Sevei acollida i d’informació d’ajuda. Grups ajuda mutua (GAM)
Ajuda Familiar:
Servei d’atenció piscològica
Servei d’atenció social.
Servei d’ajuda económica (SAE)
Servei d’atenció a domicili (SAD)
Servei d’assessorament legal
Servei Prestèc Material

Què és la malaltia?

L’Alzheimer és una malaltia cerebral, no contagiosa, progressiva i irreversible, que altera la personalitat
i destrueix de forma gradual la memòria d’una persona, igual que les habilitats per aprendre, raonar, fer
judicis, comunicar-se i dur a terme activitats quotidianes. Aquestes habilitats es perden com a
conseqüència de la mort d’un tipus de cèl·lules del cervell, les neurones. LLegir mes

Com contactar?

Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Maresme (AFAM)
Carrer Sant Pelegrí 3 ,1r
08301 – Mataró
Tel. 93 796 32 00 / 93 798 84 81
mail:  afamaresme@afamaresme.org
http://www.afamaresme.org

Material referència

Adults:
 Llibre: Lucena Arevalo, Carnen (2011): Vivir sin vivir: ella, el alzheimer y yo. Eride.
 Llibre: Molinuevo Guix, José Luís (2012)Vivir con el Alzheimer: el amor no se olvida.Plataforma
 Llibre:Molloy,William i Caldwell Paul (2002): la enfermedad de alzheimer: una guia practica
para cuidadores y familiares. Paidós
 Infants:
 Llibre: Parmeggiani, Roberto (2015): La abuela durmiente. Kalandraka.
 Llibre: Ferrándiz Rueda, Elena (2013): Hilos de colores. Legua
 Llibre: Van de Abeele, Veronique ( 2005): La meva avia te alz….. no se que. Crüilla.

Materials d'AFAM

També podeu consultar:
 La nostra revista, de publicació semestral. (Al despatx de Sant Pelegrí, al Centre de Dia, Caps i
Residències de la comarca)
 La nostra página web: www.afamaresme.org, on hi trobareu material divulgatiu i informació
sobre el funcionament d’A.F.A.M. i sobre la malaltia en general. També podreu visualitzar
vídeos i fotografies que recullen la participació d’A.F.A.M. en diferents activitats a Mataró i
comarca i del dia a dia del funcionament de la nostra associació i del Centre de Dia.

Associació Parkinson Maresme

L’Associació Parkinson Maresme és una entitat sense afany de lucre que s’ha constituït el 2012.

L’Associació neix de la necessitat d’intercanvi i col•laboració entre les persones afectades, familiars i professionals per tal de donar el millor servei als afectats del Maresme

Des de l’associació s’ofereix informació, assessorament, suport emocional i rehabilitació.

Qui som?

Marià Pradell i Londres President
Juliana Majó i Clavell Vicepresidenta
Miquel Iriarte i Canosa Secretari
Albert Palaudaries i Isac Tresorer

Què fem?

Grups de suport  emocional per a malalts i familiars.
Fisioteràpia
Logoteràpia
Tai-txi
Biodansa

Què és la malaltia?

La malaltia de Parkinson és un trastorn degeneratiu del sistema nerviós central que té com a símptomes
principals tremolor de repòs (a les mans, els braços, les cames i la mandíbula o el cap), rigidesa
(engarrotament de les extremitats i el tronc), lentitud en els moviments i inestabilitat postural
(deteriorament de l’equilibri).

Com contactar?

Carrer Sant Pelegrí 3 ,1r
08301 – Mataró (Barcelona)
Tel. 93 796 48 20
Tel-. 635189587 ( de 10h a 20H cada dia)
http://www.parkinsonmaresme.com/
http://elblog.parkinsonmaresme.com/#home
Correu electrònic: parkinsonmaresme@gmail.com
Horari d’atenció al públic és: Dilluns de 9 a 12 i de 18h a 20h i dimecres de 18:00 a 20:00h

Material de referència

Infants:

 • Llibre: Piérola, Mabel (2000): Me parezco mucho a mi papá. Barcelona: Fundació “la Caixa”.
 • Llibre: Curtis, Mónica (2015): El tesoro escondido del Park&Son. Madrid: Asociación Madrileña de Neurología.
 • Llibre: Ali, Rasheda (2005): Te llevaré de la mano para que no te caigas.C. Ediciones Médicas.

 Adults:

 • Llibre: Bayés, Belmonte, S., Delgadado S: Enfermedad de Parkinson. Orientaciones prácticas para el cuidador. Federación Española de Párkinson, IMSERSO 2ª Edición 2008.
 • Llibre: Michelli, Scorticati (2004): Convivir con la enfermedad de Parkinson. 2ª
 • Llibre: Bayés A (2000: Tratamiento integral de la persona afectada por la enfermedad de Parkinson. Fundació Institut Guttmann.
 • Llibre: López Del Val, L.J, Gurutz Linazasoro (2012): Parkinson y Discinesias, abordaje diagnóstico y terapéutico. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • GARCÍA RUIZ – ESPIGA, P.J, MARTÍNEZ CASTRILLO, J.C Guías oficiales de la Sociedad Española de Neurología Nº9. Barcelona: Sociedad Española de Neurología.
 • CHOUZA INSUA, M. Fisioterapia en el paciente parkinsoniano. Editorial síntesis, 2009.
 • SUÑER SOLER, R. Tratado de Enfermería Neurológica. La persona, la enfermedad y los cuidados. 2ª edición. Barcelona: Sociedad Española de Enfermería Neurológica, 2008.
 • MICHELI – SCORTICATI. Convivir con la enfermedad de Parkinson. 2ª edición. Editorial médica Panamericana, 2004.
 • ÁNGELS BAYÉS RUSIÑOL. Rehabilitación integral en la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos. Ars Médica, 2003.
 • DÁVILA P., RUBÍ E., MATEO A. La situación de los enfermos afectados por la enfermedad de Parkinson, sus necesidades y sus demandas. Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2008.
 • European Parkinson’s Disease Association. epda.eu.com
 • BAYÉS RUSIÑOL, et al. Ejercicios físicos, de habla y voz para afectados de Parkinson. Farmalia comunicación, S.L, 2009.
 • BAYÉS A., BELMONTE S., DELGADO S. Enfermedad de Parkinson. Orientaciones prácticas para el cuidador. Federación Española de Párkinson, IMSERSO 2ª Edición, 2008.
 • CHOUZA INSUA, M. Fisioterapia en el paciente parkinsoniano. Madrid: Editorial síntesis, 2009.
Associació d'afectats de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica

AFIMAT és una associació sense ànim de lucre adreçada a totes les persones que pateixen Fibromiàlgia i/o Fatiga crònica així com a les seves famílies.

Què fem?

Assesorament
Grups Ajuda Mutua
Taller de Manualitats
Reiki
Hidrotèrapia

Què és la malaltia?

És una malaltia crònica que cursa amb el símptoma característic de dolors generalitzats, especialment en músculs, tendons i lligaments de tot el cos. Aquest dolor pot arribar a ser incapacitant.

Com contactar?

Dimarts de 18:00 a 20:00 horari atenció al públic
Carrer Sant Pelegrí 3 ,1r
08301 – Mataró (Barcelona)
Tel. 93 790 66 45 / 637 743 494
mail: afibromataro.maresme@hotmail.com
www.afimat.info
https://www.facebook.com/afimatfibromialgiamataro

Material de referència

Llibre: Sardà, Gemma (2008): Manuela de Madre. Vitalidad crónica. Planeta
Llibre: Anne Igartiburu, Almudena Cid, Marta Rivera de la Cruz, Noemí
Villamuza, Conchita, Manuela Vellés, Elena Odriozola, Toti Martínez de Lezea:
Los cuentos de Mingabe. Asociación de Divulgación de Fribromiálgia
Llibre: Bes, Gemma (2016): Vivir sin gluten.Roca
Llibre: Arranz, Eduardo, Garrote Jose Antonio (2016): Enfermedad Celiaca.Ergon
Llibre: Polanco, Isabel (2013): Enfermedad celiaca, presente y futuro. Ergon

Associació Àmbit Prevenció

Fundació Àmbit prevenció és una entitat sense ànim de lucre, treballem per la salut la qualitat de vida i els drets de les
persones.

Els serveis que oferim són confidencials i gratuïts.

Dia internacional: 1 de desembre

Qui som?

Helena Cascalló, coordinadora tècnica

Què fem?
 • Prevenció i atenció a persones afectades pel VIH/Sida.
 • Prevenció del consum d’alcohol i altres drogues a adolescents.
 • Prevenció dels riscos associats al consum d’alcohol i altres drogues en adolescents i
  joves.
 • SOI servei orientació i informació sobre alcohol, cànnabis i altres drogues per a famílies
  d’adolescents i joves.
 • Inserció sócio-laboral adreçada a persones amb especials dificultats per a la inserció
Què és la malaltia?

La Sida (Síndrome d’immunodeficiència adquirida) és una malaltia causada pel virus de immunodeficiència humana (VIH), ataca al sistema immunitari de la persona i en debilita les defenses. Això fa que el sistema immunitari perdi capacitat per defensar-se de les infeccions i facilita que apareguin altres malalties.
Es trasmet per :
1. via sanguínea per això no s’ha de compartir objectes que puguin tacar-se amb sang (fulles
d’afaitar, xeringues…)
2. via sexual per això s’ha d’utilitzar el preservatiu.
3. de mare al nadó, en cas que a mare estigui infectada.

 

Actualment la sida és una malatia crónica, quan una persona s’infecta no presenta cap síntoma que pugui alertar de la malaltia , el virus pot estar adormit fins a uns 8 anys a l’organisme.
Només es pot saber si una persona és portadora del VIH si es fa la prova per detectar el VIH.
En cas que una persona s’hagui exposat al VIH ha d’acudir al Servei d’Urgències de l’Hospital de Mataró immediatament i abans de les 72h.

Com contactar?

Enviant un correu a h.cascallo@fambitprevencio.org o trucant al T. 655 964 560

Material de referència

Infants
– Llibre: Fundació Lucía (2005): La família Barcelona. La Galera.
– Llibre: Fundació Lucía (2005): Com funciona el meu cos Barcelona. La Galera.
– Llibre: Fundació Lucía (2005): Història del VIH Barcelona. La Galera.
– Llibre: Fundació Lucía (2005): Les visites a l’Hospital Barcelona. La Galera.
– Llibre: Fundació Lucía (2005): Confiar i compartir Barcelona. La Galera.

– Llibre: Fundació Lucía (2005): Un dia de cada dia Barcelona. La Galera.
– Llibre: Fundació Lucía (2005): Els meus amics de l’hospital Barcelona. La Galera.
– Llibre: Fundació Lucía (2005): La medicació Barcelona. La Galera.
– Llibre: Fundació Lucía (2005): El futur Barcelona. La Galera.
– Llibre: Fundació Lucía (2005): Els drets dels infants Barcelona. La Galera.

Adults
– Llibre: Fortuny, Héctor (2007): 25 Histories, 25 Vidas [25 testimonios de persones que
conviven con el VIH] Madrid: CESIDA y PFIZER.
– Documental: Barden, J. i Coixet, I., Wenders, W., León de Aranoa, F., Barroso, M.,
Corcuera, J. (2007). Invisibles [documental]. Espanya: Pinguin Films.
– Llibre: Mankell, Henning (2008): Morire, pero mi memoria sobrevivira: Tusques
editores

Associació Celíacs Catalunya

L’Associació Celíacs de Catalunya, entitat constituïda l’any 1977, és la primera organització creada a Espanya en defensa dels interessos de les persones celíaques. Des de l’Associació representem, a les persones celíaques, sensibles al gluten no celíaques i amb dermatitis herpetiforme, davant entitats i organismes públics i privats, i els oferim la informació, formació i assessorament que els ajuda a aconseguir una millor qualitat de vida, així com també a les seves famílies.

Qui som?

Mayra Botey Plana

Anna Viñals Sala

Teresa Castellvi Majo

Què fem?
 • Assessorament al recent diagnosticat
 • Conferències i Jornades mediques i tècniques
 • Trobada entre socis
 • Tallers de cuina
 • Activitats de convivència
 • Assessorament i formació a botigues, restauradors…en la gestió del gluten
 • Assessorament a escoles per la integració del nen celíac
 • Treball amb l’Administració per la visibilització i sensibilització amb el col.lectiu

 

Un cop diagnosticada la malaltia, el fet “d’associar-se” fa més fàcil ser celíac atès que, a la Delegació, podem compartir experiències, consells, neguits, trucs de cuina, receptes… i disposar d’informació actualitzada sobre aliments, fabricants especialitzats de productes, etc…

Què és la malaltia?

La celiaquia és un trastorn sistèmic, de base autoimmune, de caràcter permanent que es presenta en individus genèticament predisposats, induït per la ingesta de gluten i que provoca una atròfia de les vellositats de l’intestí prim, afectant per tant, la capacitat d’absorbir els nutrients dels aliments.

El gluten és una proteïna que es troba al blat, sègol, civada, ordi, espelta, kamut® i triticale.

L’únic tractament per a la malaltia celíaca és el seguiment de per vida d’una estricta dieta sense gluten.

La ingesta de petites quantitats de gluten, com engrunes d’una taula de tallar o torradora, pot provocar danys greus a l’intestí prim.

 

Entre les complicacions que per a la salut comporta una celiaquia no diagnosticada ni tractada i la continua transgressió de la dieta trobem:

 

 • Anèmia ferropènica
 • Inici prematur de osteoporosi i osteopenia
 • Infertilitat i/o avortaments involuntaris de repetició
 • Intolerància secundària a la lactosa
 • Deficiències de vitamines i minerals
 • Trastorns del sistema nerviós central i perifèric
 • Limfomes intestinals i altres càncers gastrointestinals
 • Mal funcionament de la vesícula biliar
 • Insuficiència pancreàtica
 • Manifestacions neurològiques, incloent-hi atàxia, convulsions epilèptiques, migranya, neuropatia, miopatia i leucoencefalopatia multifocal.
Com contactar?

Associació Celíacs Catalunya 
Carrer Sant Pelegrí 3 ,1r
08301 – Mataró (Barcelona)
Tel. 93 796 17 88 / 696 989 687
mail: mataro@celiacscatalunya.org
http://www.celiacscatalunya.org

Material de referència

Infants

 • Conte: La Colla Celíaca (2017): Associació Celíacs de Catalunya
 • Llibre: Mixson, Kay (2008): Quien es Parky? Madrid: UCB P

Adults

 • Guia Pràctica: “La celiaquia a l’escola” (2017): Associació Celíacs de Catalunya /
  Agència Catalana del Consum
 • Document de Consens de la Malaltia Celíaca a Catalunya (2016): Agència de Salut
  Pública de Catalunya / Associació Celíacs de Catalunya
 • Llibre: Dra. Isabel Polanco: Vivir bien sin gluten
 • Llibre: Isabel Tocino.: Tu hija es celiaca
Salut Mental Mataró i Maresme

Dia internacional 10 octubre

Salut Mental Mataró i Maresme és membre fundador de la Federació Salut Mental Catalunya i membre de la Confederació Espanyola d’Agrupacions de Familiars i persones amb problemes de salut mental (Salud Mental España). Som un grup de familiars nascut l’any 1995 amb la necessitat d’associar-nos per protegir i vetllar pels interessos i la qualitat de vida de les persones amb problmes de salut mental i de les seves famílies..

Qui som?

Susana Plasencia – Presidenta

Daniel Herraiz – Tresorer

Francisco Venteo – Secretari

Jessica Martínez – Vocal

Teresa Boix – Vocal

Què fem?
 • Serveis d’ atenció a les families (SAF)
 • Grup d ájuda mútua (GAM)
 • Acompanyament Integral.
 • Conferencies, xerrades i tallers.
 • Sortides de Lleure amb les familias i elspacients.
 • Mediació en salut mental.
 • Activitats de sensibilització i divulgació.
 • Vetllem per la millora dels recursos i existents i la creació de nous recursos i materials.
 • Establim lligams de coordinació i col·laboració amb els profesionals i els recursos de salut mental de la comarca.
Com contactar?

Salut Mental Mataró i Maresme
Carrer Sant Pelegrí 3 ,1r
08301 – Mataró (Barcelona)
Tel. 93 755 04 14 / 690 037 537
mail: salutmentalmm@gmail.com
Facebook: Salut Mental Mataró i Maresme

Material de referència

Adults

 • Llibre: “El demonio de la depresión” de Andrew Solomon.
 • Llibre: “El arte de no amargarse la vida” de Rafael Santandreu.
 • Llibre: “Razón y emoción” de Ferran Salmurri.
 • Llibre: “Las tareas del duelo” de Alba Payás Puigarnau.
 • Llibre: “El amor que nos cura” de Boris Cyrulnik.
 • Llibre: “El poder está dentro de ti” de Lobuise L. Hay.
 • Llibre: “Déjame que te cuente” de Jorge Bucay.
 • Llibre: “El hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl.
 • Llibre: “Cómo superar la ansiedad” de Enrique Rojas.
 • Llibre: “Prevención de recaídas en conductas adictivas basadas en Mindfulness” de Sarah Bowen, et al.
 • Llibre: “Viatge al teu cervell” de la Dra. Rosa Casafont.

Infants

 • Llibre: “Roba estesa” de Mercè Ubach Dorca.
 • Llibre: “El nen rere la finestra” de Dani Torrent.
 • Llibre: “En Max i la seva ombra” de José Luis Regojo.
 • Llibre: “Els dimarts el meu tiet i els extraterrestres” de Didac Micaló.

 

http://www.salutmental.org

Reeixir. Associació de persones afectades per l'Agorafòbia

Reeixir és una Associació formada per persones afectades per Agorafòbia i altres Trastorns d’Ansietat que va sorgir de la necessitat de crear una entitat sense ànim de lucre que ajudés, protegís i vetllés per la qualitat de vida de les persones amb aquest tipus de trastorns.

Qui som?

Carme Jodar Martínez – Presidenta

 

Josep Maria Ventura Cot – Secretari (Provisional)

Josep Maria Ventura Cot – Tresoreria

Pepita Llinàs Viñals – Vocal

Què fem?
 • GRUPS AJUDA MÚTUA
 • TALLERS I CONFERÈNCIES
 • SORTIDES
 • REIKI
Què és la malaltia?

L’ansietat o angoixa és una emoció que tothom experimenta alguna vegada davant de determinades experiències de la vida o circumstàncies de l’entorn. Apareix per fer front a una situació que la persona percep com una amenaça per la seva seguretat, o la dels seus, i intenta reduir les conseqüències negatives que pot produir. És, per tant, una reacció natural d’alarma davant de la percepció d’un perill potencial o d’una pèrdua de control sobre l’entorn.

Com contactar?

http://www.reeixir.org/
Domicili: Fundació Hospital. C/ Sant Pelegrí, 3. 08301 Mataró. Telèfon: 687565541 E-
mail: reeixir@gmail.com

Material de referència
Narcòtics Anònims (entitat vinculada no resident)

Narcòtics Anònims és una entitat vinculada no resident a la FH, que té com a objectiu donar suport a les persones afectades per les drogues que es volen recuperar mitjançant grups d’ajuda mútua, donant-se recolzament per deixar de consumir.

Qui som?

Som persones anònimes, que hem passat per una situació d’addicció.

Què fem?

Donar suport a les persones afectades per les drogues que es volen recuperar mitjançant grups d’ajuda mútua, donant-se recolzament per deixar de consumir.

Reunions setmanals de suport i ajuda a persones amb problemes d’addicció a les drogues, on es segueix un programa d’abstinència complert de tota tipologia de drogues

Com contactar?

Narcòtics Anònims
Tel. 649509603 / 932680209

Associació Mans Amigues – Dol per Suïcidi (DSMA)

L’Associació Mans Amigues-Dol per suïcidi (DSMA), constituïda l’any 2018, és una entitat sense ànim de lucre formada per persones que hem viscut la pèrdua d’un ésser estimat per suïcidi. Neix arran de la necessitat de sensibilitzar i conscienciar a la societat d’un problema de salut pública que s’emporta cada any a 800.000 persones arreu del món i que afecta de forma directe entre 6 i 14 familiars i amics.

Qui som

Montse Bautista Serrano – Presidenta

Andrea Millet Noguerol – Vicepresidenta

Manoli Hermoso Ramírez – Tresorera

Camino Calvo Valera  – Secretària

Què fem

El nostre objectiu principal és crear un espai on els supervivents puguin compartir sentiments tant difícils d’elaborar com són la culpa, la vergonya i l’estigma. Es tracta de crear un espai de suport emocional on la persona pugui expressar els seus sentiments lliurement sense que aquests es minimitzin o es jutgi la seva intensitat.

Què és el Dol?

El dol es la reacció emocional i física que es produeix després de la mort d’una persona estimada. El dol es una resposta normal davant de la pèrdua.

EL DOL PER SUÏCIDI

El procés de dol per suïcidi es diferencia d’altres tipus de dol per tenir unes característiques molt especifiques. És un dol en què la persona es pregunta amb més freqüència el per què, experimenta un estat de shock més intens i prolongat i pateix majors nivells de culpa i vergonya, per la qual cosa es pot produir un major aïllament social i un major risc de patir un dol patològic.

 

Des de l’Associació volem transmetre que no sou els únics que esteu passant per aquests moments tant dolorosos i que no esteu sols.

Com contactar

ASSOCIACIÓ MANS AMIGUES – Dol per suïcidi (DSMA)

Carrer Sant Pelegrí, 3 – 1er
08301-MATARO
Telèfon: 722.188.404

Mail: ds.mansamigues@gmail.com
Web: www.dsmansamigues.org

Facebook: DSMA – Dol per suïcidi Associació Mans Amigues

Material de referència

Adults:

“El mensaje de las lágrimas” de Alba Payàs Puigarnau

“Palabras que consuelan” de Mercè Castro Puig

“La mort: una AURORA” de Elisabeth Kübler-Ross

“Deixa’m plorar” un suport en la pèrdua de Anji Carmelo

“La pérdida inesperada” de Dulce Camacho Regalado

AMAS Grup d'Ajuda Mútua d'Afasies

AMAS. Grup d’ajuda mútua afàsics Mataró

Som un grup de persones que em patit algun tipus de accident cerebral ACV, ictus, tumor, hemorràgia. Degut a la qual presentem dificultats en la parla -afàsia- , juntament amb d’altres problemes com poden ser hemiplegies, etc.

Ens em ajuntat aquí a Mataró per intentar ajudar-nos a afrontar aquesta situació, fent extensiva el nostre suport  al entorn més proper del malalt, la família que conviuen amb ell.

En grup la condició es normalitza ja que tots tenim la mateixa problemàtica i busquem formes de afrontar-ho.

Qui som

José Alfonso del Rey Román – President
Jordi Videgain Alòs
Roser Camí

Què fem

Entrevistes d’acollida
Taller d’afàsics
Taller de grup de conversa
Xerrades
Taller de jocs d’estimulació
Sortides
Jornades de sensibilització

Què és l'afàsia?

 Què és la afàsia:

L’afàsia és un dèficit en el llenguatge producte d’una lesió en una o més regions del cervell que controlen aquesta habilitat. Les persones amb afàsia poden tenir dificultats en la producció i/o la comprensió del llenguatge. La principal causa de l’afàsia és l’accident vascular cerebral, no obstant això també poden produir-se per la presencia d’un tumor, un traumatisme del cervell, o d’una malaltia degenerativa.

Tipus d’afàsia

El tipus i la severitat del dèficit del llenguatge dependran de les àrees cerebrals afectades . En certs casos s’altera la comprensió, en altres la producció, i altres vegades ambdues vessants del llenguatge. Algunes d’elles es detallen a continuació:

Afàsia de Broca: Es produeix quant es lesiona l’àrea de broca, que es troba en el lòbul frontal (generalment de l’hemisferi esquerre en persones destres), el pacient tindrà dificultats per parlar, però entendrà el llenguatge. Les principals dificultats s’observen quan parla, ja que utilitza molt poques paraules i té dificultat per articular-les. És a dir la seva parla no és fluida i les seves oracions sovint no són gramaticalment correctes.

Afàsia de Wernicke: Ocasionada al lesionar-se l’àrea de wernicke, que es troba en el lòbul temporal (generalment de l’hemisferi esquerre de persones destres), el pacient tindrà dificultat per comprendre el llenguatge oral. Aquests pacients tenen una parla fluent, però el seu discurs manca de contingut, per una inadequada  selecció de paraules. Les dificultats de aquests pacients es centren en comprensió del llenguatge, de manera que la resta d’habilitats cognitives es troben conservades.

Afàsia Global: Es deu a lesions extenses a nivell del cervell. En aquest pacients tant la producció com la comprensió del llenguatge es troba severament compromeses. El pacient no podrà produir ni comprendre el llenguatge

Com contactar

AMAS Grup d’Ajuda Mútua d’Afàsies

Carrer Sant Pelegrí, 3 – 1er pis
08301-MATARO

Dijous 10h a 13h

Emailassociaciomalaltsafasies@gmail.com
Blog: associaciomalaltsafasiesmataro.blogspot.com
Pàgina web: www.amaspublic.jimdo.com
Red Social: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012299025320&ref=br_rs
Tf. 93 798 18 32

Associació ANIOL, SEMPRE AMB UN SOMRIURE contra el càncer infantil.

ASSOCIACIÓ ANIOL, SEMPRE AMB UN SOMRIURE contra el càncer infantil.

Va néixer a partir de l’experiència d’un adolescent de la comarca del Maresme diagnosticat de càncer i pocs mesos després va sorgir la unió de membres de l’AMPA de la seva escola, entitats diverses d’Arenys de Mar, els seus amics i familiars.

Fruit d’ella es va fundar aquesta associació amb l’objectiu és recaptar fons per poder investigar aquesta terrible malaltia que cada any afecta a 1.200 nous casos a tota Espanya.

Qui som

La nostra associació neix quan la Laura, mare de l’Aniol que amb l’edat d’11 anys pateix un càncer de limfoma no Hodgkin de cèl·lules de tipus B madures , decideix recaptar fons per ajudar a la investigació contra el càncer infantil.

Què fem

El nostre objectiu principal és donar suport a les famílies afectades, que tenen algun familiar menor d’edat que pateix un càncer.

La nostra associació es crea amb l’única finalitat de recaptar fons per ajudar a la investigació contra el càncer infantil ho fem a partir d’activitats solidàries o donacions voluntàries.

Com contactar

ASSOCIACIÓ ANIOL AMB UN SOMRIURE per el càncer infantil.

Carrer Sant Pelegrí, 3 – 1er pis
08301-MATARO

Dimarts de 10 h a 12.30 h

Telf. 677.023.559 o demanant cita prèvia.

Email : info@associacioaniol.org

Pàgina web: https://www.associacioaniol.org

Red Social:

@associacioaniol instagram

@associacioaniol twiiter

Vídeos Entitats

Díptic del Programa

Agenda Clúster

oct. 08

Dia Mundial de les cures pal·liatives

8 d'octubre a les 23:00 a 9 d'octubre a les 22:59