Aliances per cocrear

Aliances per cocrear

La Fundació Hospital està realitzant una diagnosi per explorar els diferents agents, amb els que es poden cocrear solucions els reptes  que ens esdevenen en un futur, amb relació a la millora de la qualitat de vida de les persones dels col·lectius vulnerables.

Innolab pertany al PECT “Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores” cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el Marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 .