Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Hospital St. Jaume de Calella