“La Fundació Hospital és una entitat comunitaria i social”