“El futur passa per la innovació social i repensar com atenem a les persones”