Edició de 3 vídeos de presentació de la Fundació Hospital

Edició de 3 vídeos de presentació de la Fundació Hospital

Ja podeu trobar a la web els 3 vídeos explicatius que enguany hem realitzat per saber més sobre la Fundació i els seus serveis i projectes.