Dissolució de l’Associació de Salut Mental Mataró i Maresme

Dissolució de l’Associació de Salut Mental Mataró i Maresme

Després de diverses dècades de compromís i suport a la comunitat, l‘Associació de Salut Mental Mataró i Maresme ha pres la decisió de dissoldre’s aquest any 2023. Aquesta decisió, presa pels membres de l’associació, reflecteix una transformació en la forma de brindar suport a les persones amb problemàtiques de salut mental.
Malgrat la dissolució de l’entitat, alguns membres de l’Associació de Salut Mental Mataró i Maresme continuaran amb el seu compromís amb la comunitat. Amb l’esperança de mantenir viva la lluita per una millor salut mental i el suport a les persones afectades, aquests membres han decidit unir forces amb una altra organització: l’Associació de Cuidadors de Familiars amb Malalties Mentals (ACFEM).

Des d’ACFEM asseguren continuar la seva incidència política i la divulgació d’informació vital per als cuidadors de persones amb problemàtiques de salut mental. Aquesta transició busca mantenir i reforçar els vincles comunitaris establerts al llarg dels anys i garantir que la missió de suport i conscienciació continuï amb renovada energia.

 

La junta directiva de l’Associació de Salut Mental Mataró i Maresme expressa el seu agraïment a tots els membres, col·laboradors i partidaris que han contribuït al llarg dels anys al treball de l’associació.