març 2021

A La Fundació Hospital, estem portant a terme accions de canvi, que aportin noves mirades, una altra manera de fer les coses. Per tal de CONTRIBUIR a millorar la resiliència de la ciutat i les persones, a través de la COCREACIÓ I EXPERIMENTACIÓ, amb l’ecosistema urbà,...