Narcòtics Anònims

Narcòtics Anònims és una entitat vinculada no resident a la FH, que té com a objectiu donar suport a les persones afectades per les drogues que es volen recuperar mitjançant grups d’ajuda mútua, donant-se recolzament per deixar de consumir.

Qui som?

Som persones anònimes, que hem passat per una situació d’addicció.

Què fem?

Donar suport a les persones afectades per les drogues que es volen recuperar mitjançant grups d’ajuda mútua, donant-se recolzament per deixar de consumir.

Reunions setmanals de suport i ajuda a persones amb problemes d’addicció a les drogues, on es segueix un programa d’abstinència complert de tota tipologia de drogues

Com contactar?

Narcòtics Anònims
Tel. 649509603 / 932680209