Art per la Salut

ÀMBIT D'INTERVENCIÓ

La Fundació Hospital impulsa un espai d’exposicions dins del propi edifici  amb l’objectiu d’afavorir l’acció comunitària des de la creativitat i la innovació com a estratègies d’intervenció social, i promoure el coneixement i la sensibilització de la comunitat sobre diferents temes i problemàtiques.

L’Espai compta amb 3 projectes els quals l’Art Comunitari com a eina de transformació social, n’és el fil conductor:

  • Art i Salut: amb l’objectiu de visibilitzar la tasca integradora i cuidadora de les associacions del Clúster d’Entitats Socials i Sanitàries .
  • Art i Ciutat: centrat en la sensibilització i promoció de projectes artístics d’acció comunitària, on la participació de persones, entitats i col·lectius específics es converteix en un dels eixos centrals cap a la millora de la qualitat de vida individual i col·lectiva i com a l’estímul pel canvi social.
  • Lab Art: on es desenvolupen propostes artístiques inclusives amb la implicació d’artistes de la zona, estudiants de belles arts, col·lectius d’art, entitats del clúster, etc..
OBJECTIUS

Promoure  projectes artístics de qualsevol àmbit (arts plàstiques, pintura, muralisme, fotografia, etc.) que  tinguin com a objectiu l’apoderament i la integració de persones, col·lectius i entitats que de forma puntual o continuada utilitzen l’art com a eina per a la transformació, visibilització o denúncia de la seva situació social.

PARTNERS