Serveis

El nostre àmbit d’intervenció es desenvolupa en el camp de la prevenció, el suport i l’acompanyament de les diferents problemàtiques que presenten les persones en la seva dimensió personal, familiar, laboral/escolar i social.

Treballem en equip i partim d’una concepció integral de l’ésser humà, tot valorant des de diferents perspectives, el tipus d’atenció que requereix cada persona o família, per tal d’oferir el suport més adient a cada cas.

Ens adrecem a les persones i famílies més vulnerables per tal de reduir el risc d’exclusió i potenciar les xarxes familiars, relacionals i comunitàries mitjançant programes orientats a l’atenció precoç, a l’intercanvi de coneixement i l’atenció terapèutica, psicoeducativa i comunitària, que contribueixen a evitar situacions d’exclusió.

Psicologia - Programes d’atenció de psicologia de la salut. Veure més
Logopèdia - Treballem per atendre dificultats del llenguatge i l’aprenentatge. Oferim un enfocament integral tenint en compte l’àrea personal, familiar, escolar i social de les persones. Veure més