Què fem

Programes d’atenció

El nostre àmbit d’intervenció es desenvolupa en el camp de la prevenció, el suport i l’acompanyament de les diferents problemàtiques que presenten les persones en la seva dimensió personal, familiar, laboral/escolar i social.

Treballem en equip i partim d’una concepció integral de l’ésser humà, tot valorant des de diferents perspectives, el tipus d’atenció que requereix cada persona o família, per tal d’oferir el suport més adient a cada cas.

Ens adrecem a les persones i famílies més vulnerables per tal de reduir el risc d’exclusió i potenciar les xarxes familiars, relacionals i comunitàries mitjançant 3 programes orientats a l’atenció precoç, a l’intercanvi de coneixement i l’atenció terapèutica, psicoeducativa i comunitària, que contribueixen a evitar situacions d’exclusió:

Formació i coneixement

De forma paral·lela a l’atenció i al suport psicològic i per tal de garantir el màxim nivell de rigor i d’actualització de la nostra activitat professional,  desenvolupem activitats  vinculades a la formació i a la divulgació del coneixement, i a la prevenció i la promoció de la salut organitzant activitats complementàries als Programes d’Atenció, relacionades amb fomentar actituds de millora i d’adquisicó de competències personals i col·lectives com ara tallers de salut i creixement personal, tallers d’habilitats, conferències i xerrades professionals sobre temes d’interès, etc.,