Política de privacitat

 

 1. Responsable del tractament

Identitat: Fundació HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA

(d’ara endavant, «Fundació Hospital»)

CIF: G-08477788

Adreça postal: Carrer sant pelegrí, 3 (08301 MATARÓ)

Contacte de protecció de dades: comunicació@fundaciohospital.org

La FUNDACIÓ HOSPITAL, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 

 1. Finalitat del tractament

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades a fundaciohospital.org és:

 • La identificació de l’usuari amb el propòsit d’una atenció més personalitzada
 • L’administració, l’estudi i la millora de l’oferta de serveis
 • L’estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris
 • L’enviament d’informació tècnica, comercial i informativa sobre l’entitat

 

 1. Durada

Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s al butlletí o per rebre informació de les activitats i serveis que realitza la FUNDACIÓ HOSPITAL conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

 

 1. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si escau, la derivada de la prestació d’un servei o activitat realitzada per la FUNDACIÓ HOSPITAL.

 

 1. Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en els servidors de la FUNDACIÓ HOSPITAL o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

 

 1. Cessió i transferència

Les dades facilitades es poden cedir a empreses encarregades del tractament de dades (com ara proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.).

 

 1. Drets de les persones interessades

Poden sol·licitar l’exercici dels drets següents davant la FUNDACIÓ HOSPITAL presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge a la bústia de correu [email protected] i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Igualment li informem que les seves dades seran guardades en un servidor propietat de Mailchimp amb finalitat de fer estudis estadístics, aquesta empresa amb seu a Atlanta (U.S.A), està adscrita a Safe Harbor i compleix amb els requisits que exigeix la Llei Orgànica de Protecció de dades. Veure (http://export.gov/safeharbor/). Això implica una transferència internacional de dades la qual consta en el registre que s’ha fet del fitxer abans esmentat en l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

 

 1. Drets

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

 

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

 

 1. Seguretat

La FUNDACIÓ HOSPITAL, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

 1. Canvis en aquesta política de privacitat

La FUNDACIÓ HOSPITAL es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.