La gestió emocional dels fills, eix de treball del nou taller per a mares i pares