La Fundació Hospital un dels impulsors del Projecte “PECT de Mataró-Maresme”

La Fundació Hospital un dels impulsors del Projecte “PECT de Mataró-Maresme”

La participació de la Fundació Hospital en aquest projecte està orientada a testar i desenvolupar nous productes, models i serveis per a les persones que viuen soles especialment les que són més vulnerables o amb major risc de vulnerabilitat.

El projecte està liderat per l’Ajuntament de Mataró i es treballarà conjuntament amb agents del territori dels àmbits de salut, social i ensenyament, amb l’objectiu és desenvolupar i implementar models i solucions innovadores d’acompanyament a l’envelliment actiu i a l’atenció a les persones en situació de fragilitat, mitjançant tecnologia i transferència de coneixements.

L’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, acollirà totes les iniciatives del projecte i serà un equipament de referència a la comarca en l’atenció a la fragilitat, la vulnerabilitat i l’envelliment actiu.

 

Sr. Jordi Vilana, Director de la Fundació Hospital

La Fundació impulsarà la posada en marxa d’una infraestructura amb diversos espais de simulació que estarà al servei dels socis del projecte PECT i del teixit empresarial de l’ecosistema de les cures del nostre territori; i també la incorporació de la sensorització i la robòtica social de 50 habitatges de la ciutat per a persones que viuen soles, amb perfils clínics de pre-fragilitat i fragilitat social.

 És especialment important el fet que totes les iniciatives d’aquest PECT es portaran a terme a l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, i això suposarà un punt de partida per al nou ús que ha de tenir aquest hospital a la ciutat en els propers anys”, diu Jordi Vilana Director de la Fundació Hospital.

La major aportació d’aquest projecte col·laboratiu és que totes les iniciatives que en formen part es preocupen per cobrir les necessitats de les persones, especialment les més vulnerables, i estan compromeses a millorar la seva autonomia i qualitat de vida.