“El fons documental de l’Hospital ha estat el fil conductor dels actes de l’aniversari”