ONCE Mataró

Inserció de les persones cegues a la societat i organització d’activitats educatives, laborals, activitats lúdiques, esports, etc.

Qui som

Corporació de Dret Públic, de caràcter social, amb personalitat  jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que desenvolupa la seva activitat en tot el territori espanyol, sota el Protectorat de l’Estat. El seu caràcter social integra els principis i valors de la solidaritat, l’absència d’ànim de lucre i interès general en la natura i fins de l’Organització.

Què fem
  • Atenció temprana a menors
  • Reforçament i seguiment de l’educació a les escoles
  • Adaptació al llocs d’estudi i de treball a les persones amb ceguesa
  • Ensenyament de tecnologíes informàtiques
  • Rehabilitació
  • Activitats esportives
  • Animació sociocultural
  • Viatges socials per a gent gran
Com contactar

Horari Atenció Usuaris: de 9:00h a 14:30h

Telèfon usuaris: 93 758 61 81

Correu electrònic contacte: [email protected]

www.once.es