Treballa amb nosaltres

Convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball de
recepcionista. Referència FH012-22

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LA PLAÇA

ADJUDICADA

TERMINI

Inici: 14 de novembre de 2022

Final: 27 de novembre 2022

Convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball de
logopeda. Referència FH011-22

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LA PLAÇA

OBERTA

TERMINI

Inici: 28 d’octubre de 2022

Final: fins cobrir la plaça

Convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball de
psicòleg/a per l’atenció infanto-juvenil. Referència FH010-22

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LA PLAÇA

ADJUDICADA

TERMINI

Inici: 28 d’octubre de 2022

Final: fins cobrir la plaça

Convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball
de psicòleg/a per l’atenció d’adults i especialitzat en Teràpia Familiar. Referència FH009-22

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LA PLAÇA

OBERTA

TERMINI

Inici: 28 d’octubre de 2022

Final: fins cobrir la plaça

Convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball
de psicòleg/a per l’atenció dins l’àmbit de residències. Referència FH008-22

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LA PLAÇA

ADJUDICADA

TERMINI

Inici: 12 de maig de 2022

Final: Cobertura de la plaça

Convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball
de psicòleg/a per l’atenció infantojuvenil. Referència FH007-22

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LA PLAÇA

ADJUDICADA

TERMINI

Inici: 8 de març de 2022

Final: 18 de març de 2022

Convocatòria per a la cobertura de dos llocs de treball
de psicòleg/a en l’atenció a Cures Pal·liatives.  Referència FH005-22 i Referència FH006-22

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LES PLACES

ADJUDICADES

TERMINI

Inici: 16 de febrer de 2022

Final: 21 de febrer de 2022

Convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball
de tècnic/a per al Projecte Europeu Innolab.  Referència FH004-21

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LA PLAÇA

ADJUDICADA

TERMINI

Inici: 5 de gener de 2022

Final: 19 de gener de 2022

La contractació està cofinançada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial, PECT “Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”. 

Convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball
de Director/a de la Fundació Hospital. Referència FH003-21

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LA PLAÇA

ADJUDICADA

TERMINI

Inici: 10 de desembre de 2021

Final: 17 de gener de 2022

La contractació està cofinançada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial, PECT “Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”. 

Convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball
d’administratiu/va – recepcionista. Referència FH002-21

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LA PLAÇA

ADJUDICADA

TERMINI

Inici: 17 de setembre de 2021

Final: 24 de setembre de 2021

Convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball
de coordinador/a per al Projecte Europeu Innolab. Referència FH001-21

ENTITAT

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

ESTAT DE LA PLAÇA

ADJUDICADA

TERMINI

Inici: 17 de setembre de 2021

Final: 24 de setembre de 2021

La contractació està cofinançada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial, PECT “Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”.