Banc del temps

El Banc del Temps (BDT) és un projecte comunitari que ara fa 10 anys va engegar la Fundació Hospital a la ciutat i ha aconseguit crear una  xarxa de persones de diferents barris de la ciutat que comparteixen valors com la participació democràtica, la justícia social, la dignitat humana i la sostenibilitat i que pensen que les coses es poden fer d’una manera diferent, sense necessitat de diners fomentant l’economia social i solidària i valorant les habilitats i capacitats dels altres.

Aquesta iniciativa és una eina comunitària potent per a contribuir:

  1. a resoldre diverses necessitats de la vida diària,
  2. augmentant els recursos per a les persones mitjançant l’intercanvi de temps per serveis, habilitats i coneixements,
  3. fomentant les relacions socials i el suport comunitari des de tots els barris de Mataró.

Davant els canvis en l’estructura familiar tradicional i les noves formes d‘organització que afecten al suport i vincles que podem rebre de la família, el BDT proporciona eines per a apoderar a les persones per tal que puguin crear la seva pròpia xarxa de suport, promovent també de forma activa la incorporació d’activitats d’intercanvi generacional, i d’aquesta manera mitigar els efectes negatius de la solitud i/o contribuir  a la sostenibilitat en situacions difícils.

Per altra banda, suposa propiciar i incentivar la participació i la cohesió social recuperant espais de col·laboració que fomenten relacions de confiança entre les persones i augmenten el sentiment de pertinença a la comunitat mitjançant activitats gratuïtes que poden ser prescrites socialment, apropant-les als diferents barris de la ciutat .

La gestió del projecte és de cooperació entre professionals, voluntaris i la comunitat.

Descarrega el programa

Recursos i links interés:

Per saber-ne més: www.banccdeltempsmataro.org