Gestió del Temps en situació de confinament

Gestió del Temps en situació de confinament

Us compartim un nou  video de la psicòloga Andreína Perozo, professional de l’equip d’atenció infantojuvenil de la Fundació Hospital, adreçat a joves i adolescents sobre la gestió del temps en situació de confinament.