Psicologia a infants, joves i adults

Oferim atenció psicològica a infants, joves així com també a col·lectius específics d’especial vulnerabilitat i/o en risc d’exclusió social.

La intervenció és presencial  i els professionals treballen des de diferents orientacions terapèutiques: cognitiva-conductual, sistèmica, breu estratègica,  etc.  en funció de la necessitat de cada cas.

L’abordatge és:

Grups de suport

Grups de suport emocional per infants i adolescents
  • Grup Motivem-nos (5/7 anys – dilluns 17-18:30h)
  • Grup Agrupem-nos (7/9 anys – dimarts 17-18:30h)
  • Grup Avancem ( preadolescents – dimarts 17-18:30h)
  • Grup Entre Nosaltres (adolescents – dilluns de 19- 20:30h)
  • Grup Ens comuniquem? (10 /12 anys – divendres 17-18:30h)Grup psicopedagògic (preadolescents – dimarts 19-20:30h)
Grups de suport emocional per adults
  • Grup Aprendre a viure (divendres 19-20:30h)
  • Grup Gestiona la teva existència (dilluns 19-20:30h)
  • Grup Viure millor (dimecres10-11:30h)
  • Grup Moments per mi (dijous 19-20:30h)

Altres modalitats d’intervenció:


Psicoteràpia Online
: Ofereix una major cobertura i accés i permet escollir horaris més adequats sense que interfereixin en les activitats diàries com la feina o els estudis.

Només cal disposar de connexió a internet, ordinador/tablet, webcam, micròfon i altaveus i es realitza a través d’una plataforma segura que compleix amb el RGPD.

Psicologia per infants i adolescents

Psicologia per adults