Les cures en la comuntitat

Les cures en la comuntitat

La FH col·labora en l’elaboració dels vídeos, on s’explica que són els grups d’ajuda mútua, que ofereix la Diputació de Barcelona, juntament amb els serveis socials dels ajuntaments.

Forma part d’un conjunt de vídeos per donar a conèixer, el projecte transformador “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat”, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona.

Que vol acompanyar els municipis i ens locals de la província de Barcelona en l’enfortiment dels serveis locals de cures, així com en el reconeixement i suport a les persones cuidadores, des de la innovació social, l’impuls de la corresponsabilitat, la dimensió comunitària i la cohesió social.

Vídeo Suport Emocional a les persones cuidadores no professionals

Més informació: https://www.diba.cat/es/web/igualtat-…

Tags: