La Fundació Hospital beneficiària del PECT participa en el projecte amb l’Innolab Hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena

La Fundació Hospital beneficiària del PECT participa en el projecte amb l’Innolab Hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena

El Projecte d’Especialització de Competitivitat Territorial (PECT)  dona resposta a l’enfocament de l’estratègia europea 2020 de polítiques de cohesió de la Unió Europea 2014-2020 i integra accions per a la consecució de les seves prioritats: creixement intel·ligent, sostenible i integrado.

El PECT Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores està alineat amb l’eix prioritari 1 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Les operacions i actuacions que l’articulen deriven d’una estratègia transversal de territori ja engegada i coordinada entre tots els socis participants del projecte a l’entorn de l’especialització intel·ligent en l’àmbit sociosanitari, amb especial incidència en la innovació, la recerca i la transferència de coneixement en la cura, l’atenció i la millora de la qualitat de vida dels col·lectius amb major vulnerabilitat i fragilitat, especialment gent gran i persones amb discapacitat.

El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró, i en formen part les entitats; Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, Consorci Sanitari del Maresme, Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, Eurecat  i la Fundació el Maresme; i compta amb el suport del Consell Comarcal del Maresme i  la Fundació TIC Salut i Social.

La Fundació Hospital participa en el projecte amb l’Operació 5: Innolab Hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena, que compta amb 2 actuacions:

A1. Innolab: espai d’innovació amb 3 escenaris de simulació: 1) domicili convencional; 2) una habitació de residència/centre sociosanitari, i 3) un espai de consulta clínica per desenvolupar prototips que permetin millorar l’actual model d’atenció a les persones que viuen soles i les que estan institucionalitzades.

A2. Sensorització d’habitatges per a col·lectius vulnerables: sensorització i robòtica social en domicilis (entorn real).