Crides i demandes de voluntariat

Voluntaris de Gestió Es necessiten persones disposades a donar un cop de mà, en tasques... Llegir +

Borsa de Voluntariat

Philosophical plug seriously fool african opinions

“El voluntariat és part d’un projecte que vol donar resposta als complexes problemes socials, des de la proximitat i atenent a les persones, l’objectiu és ajudar a l’altre dins d’un temps lliure organitzat”.
Ser voluntari de la Fundació Hospital vol dir compartir els valors de la Fundació vers la ciutadania de Mataró i el Maresme. 

Per fer acció voluntària, els voluntaris han de ser conscients del moment personal en el que es troben, es valora que tinguin una maduresa emocional, és a dir, capacitat per gestionar les pròpies emocions. S’assumeix un alt grau de compromís i de constància.
Els nostres projectes promouen respostes que milloren la qualitat de vida de les persones, i busquem generar una major autonomia o la no pèrdua d’aquesta. Atenem a persones dependents, que pateixen malalties o que són vulnerables, els receptors de voluntariat principalment és la gent gran.

El voluntari és una persona que realitza la tasca de forma altruista, ofereix acompanyament i suport emocional dues hores la setmana.

Borsa de voluntariat

La Fundació gestiona una borsa que informa, assessora i orienta les entitats sociosanitàries i la ciutadania sobre el voluntariat fonamentalment des de la vessant sanitària.

Com demano un voluntari de la borsa?

Si una família necessita un voluntari, s'ha de dirigir a algun dels serveis o entitats que atenen a les persones, la sol•licitud ens arriba a la Fundació a través d'un treballador social, que desprès d’estudiar el cas valorarà la necessitat i les tasques per les quals es necessita el voluntari.

Serveis que s’ofereixen a ens locals i entitats:

1.- Servei Consultoria/assessoria sobre com engegar un punt d’informació de voluntariat
2.- Servei d’assessorament  sobre com portar a terme un pla de voluntariat.

Formació per a gestors de voluntariat
Formació sobre el què és el voluntariat
Formació especifica de voluntariat en pal·liatius

 

Crides i demandes de voluntariat

Voluntaris de Gestió Es necessiten persones disposades a donar un cop de mà, en tasques... Llegir +
 
 

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, utilitzarà "cookies". Llegir més