Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu pel curs 2017/2018.

Modalitats: 
- Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
- Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats. 

Termini d'entrega: 28 de setembre de 2017.

Per fer l'informe que requereix la sol·licitud és necessari establir prèviament un diagnòstic i un pla de treball. Aquest procés requereix una entrevista inicial amb la familia, 1 o 2 sessions de valoració psicològica amb l'infant i la devolució verbal i escrita de l’informe psicològic per part dels professional de l'equip de a Fundació.

Des de la Fundació Hospital ens centrem en avaluar, diagnosticar i tractar les dificultats d’aprenentatge que poden anar sorgint al llarg de la vida d’una persona:
Treballem les alteracions en la lectoescriptura, alteracions en l’expressió, alteracions en les capacitats cognitives bàsiques (memòria, atenció…), trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, discalculia, disortografia…), tècniques d’estudi, entre d'altres... 
Oferim: reeducacions psicopedagògiques individuals i grupals, pautes educatives concretes dirigides a la família, coordinació amb l’escola i altres professionals, etc.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació, 937419160.

 

 
 
 

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, utilitzarà "cookies". Llegir més