Equip d'atenció serveis infantil, juvenil i persones adultes

Equip de professionals de l'Àrea d'Atenció i Tractament Terapèutic en infants, adolescents, joves i persones adultes:

 • Psicòloga - Sandra Sánchez Nevado

   pro Sandra Sanchez
  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  • Acreditada coma psicòleg sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Màster Sanitari en Psicologia Infanto Juvenil per l’Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo- Conductual.
  • Postgrau en Atenció Precoç per la Universidad Antonio de Nebrija y Euroinnova.
  • Formació en intervenció de les dificultats d’aprenentatge per ADANA.
  • Formació en TDA-H i comorbiditat amb TUS i problemes de conducta per la Fundació CADAH.
  • Formació en habilitats socials i competència social per FOCAD.
  • Formació en tècniques projectives a la infància per el COPC.
  • Especialitzada en trastorns mentals, emocionals i psicosocials en infants i joves.
  • Especialitzada en la conducció de grups psicològics.
 • Psicòleg - Héctor González Naharro

   Hector Gonzlez Naharro
  • Llicenciat en Psicologia per la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona (UAO).
  • Acreditat com a Psicòleg sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Màster en intervenció ABA (Anàlisis aplicat del comportament) en autisme i altres trastorns del desenvolupament.
  • Formació en hàbits d’autonomía per a nens amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista)
  • Formació en tècniques d’intervenció ABA
  • Especialitzat en la conducció de grups psicològics.
 • Psicòloga - Andreína Maria Perozo Leal

   Andreína Maria Perozo 2
  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Rafael Urdaneta de Venezuela. 
  • Premi Cum Laude en Psicologia per la Universitat Rafael Urdaneta de Venezuela.
  • Acreditada com a Psicòleg sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Màster en Psicologia Educativa per la Universitat Rafael Urdaneta de Venezuela.
  • Màster en Psicopatologia Clínica infanto juvenil per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Diplomada en Metodologia de la Investigació per la Universitat del Zulia de Venezuela.
  • Postgrau en Teràpia de la Conducta infantil per el Centro de Investigación Psiquiátrica, Psicológica y Sexológica.
  • Formació especialitzada en estudis avançats en els drets dels nens/es, nois/es i adolescents. 
  • Autora de diversos llibres internacionals vinculats  amb avaluacions psicològiques i intervenció en crisis.
  • Professora de la Llicenciatura de Psicologia i del Màster en Psicologia Educativa.
  • Especialitzada en trastorns mentals, emocionals i psicosocials en infants i joves.
  • Especialitzada en la conducció de grups psicològics.
 • Psicòloga - Amparo Menéndez Villanueva

   pro Amparo Menendez
  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona.
  • Acreditada com a psicòleg sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Postgrau en Dol per la Universitat Pompeu Fabra. 
  • Membre del Grup de Treball de Dol i Pèrdues del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. 
  • Formació en atenció a la malaltia greu, malaltia crònica i prevenció del suïcidi. 
  • Formació en Tècniques de Tercera generació: Integració Cerebral, Estimulació Bilateral (EMDR), entre altres. 
  • Proficiency in English by the University of Cambridge (teràpia en anglès si es desitja).
  • Especialitzada en malalties cròniques, greus, avançades i dol.
  • Especialitzada en trastorns mentals, emocionals i psicosocials.
  • Especialitzada en la conducció de grups psicològics i grups de dol.
  • Docent col.laboradora de la Universitat Ramon Llull, Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés als cursos de la Universitat d’estiu i Postgrau de Dol, entre altres col·laboracions formatives en centres especialitzats.
  • Ponent en Jornades i Congressos sobre dol.
 • Psicòleg - Alberto García Parreu

   pro Alberto Garcia
  • Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona.
  • Acreditat com a psicòleg sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Màster en Psicología Clínica i de la Salut a ISEP acreditat per la Universitat de Vic.
  • Postgrau en Teràpia Estratègica Breu (IESP-UdG).
  • Formació en Terapia Breu en relacions de parella i sexualitat (IESP-UdG).
  • Formació especialitzada en Tècniques d’Estimulació Bilateral (EMDR).
  • Formació en dinàmica de grups acreditada per FEAC/ASEPCO.
  • Especialitzat en Teràpia individual, de Parella i Familiar.
  • Especialitzat en trastorns mentals, emocionals i psicosocials.
  • Especialitzat en la conducció de grups psicològics.
  • Col•laboracions en accions formatives al centre cultural la casa Elizalde de Barcelona.
 • Psicòloga - Yolanda López Delgado

   pro Yolanda Lopez
  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Acreditada com a psicòleg sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Màster de Sexologia Clínica i Salut Sexual per la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina.
  • Màster en Psicogerontologia i Neurociències Aplicades per la Universitat de Barcelona.
  • Postgrau d’Especialista en Teràpia Vital per ISEP Barcelona.
  • Formació Especialitzada de Capacitació en Psicologia d’Urgències, Emergències i Catàstrofes i d’Atenció Psicològica al Dol en emergències massives i tècniques de Debriefing.
  • Formació especialitzada en EMDR (Eye Movement Desensititazion and Reprocessing) per l’EMDR Institute, INC.
  • Especialitzada en Teràpia Individual i Teràpia Sexual i de Parella. 
  • Especialitzada en  teràpia del dol i processos de mort.
  • Especialitzada en trastorns mentals, emocionals i psicosocials.
  • Especialitzada en la conducció de grups psicològics i grups de dol.
  • Docent col.laboradora de la Universitat Ramon Llull, Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés als cursos de la Universitat d’estiu i Postgrau de Dol.
  • Col·labora en Residències Concertades per a la gent gran.
 • Psicòloga - Sara Bermúdez Sáez

   pro Sara Bermudez
  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull
  • Acreditada com a psicòleg sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
  • Màster i Postgrau en Teràpia Racional Emotiva Conductual per l'Institut RET de Barcelona
  • Màster en Teràpia Cognitiva Social i Postgrau en Mediació Familiar per la Universitat de Barcelona.
  • Advanced Training on Rational Emotive Behavior Therapy per l’Albert Ellis Institute de New York.
  • Especialitzada en  trastorns relacionats amb substàncies, trastorns obsessius i trastorns mentals severs
  • Especialista en trastorns emocionals i psicosocials.
  • Especialitzada en la conducció de grups psicològics
  • Col·laboracions a IRES. Delegada d’Execució de Mesures Penals Alternatives. Entitat col·laboradora de la Subdirecció General de Medi Obert i MesuresPenals Alternatives del Departament de Justícia.
 • Psicòloga - Yolanda Rodríguez Ramos

   pro Yolanda Rodriguez
  • Llicenciada en Psicologia Clínica per la UNED.
  • Acreditada com a psicòleg sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Màster i Postgrau en Teràpia Racional Emotiva Conductual (Institut RET).
  • Advanced Training on Rational Emotive Behavior Therapy per l’Albert Ellis Institute de New York.
  • Màster en Intervenció Multidisciplinar per Trastorns Alimentaris, Trastorns de la Personalitat i Trastorns Emocionals (Universitat de València).
  • Certificat de Correspondència amb nivell 3 (Màster) del Marc Espanyol de qualificacions per l’Educació Superior (MECES) i el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions (EQF).
  • Especialitzada en trastorns mentals, emocionals i psicosocials.
  • Especialitzada en la conducció de grups psicològics.
  • Col·laboració a l’Institut Quirón Teknon amb  l’equip del Dr. Gustavo Levit. 
  • Col·laboradora en el Grup de Treball d’Intel·ligència Emocional del COPC i com a membre. del Comitè Organitzador del I i II Congrés Nacional d’Intel·ligència Emocional.
  • Membre de l’Associació Espanyola de Teràpia Racional Emotiva Conductual (AETREC).
 • Psicòloga - Mª Teresa Gomis Garcia

   pro Teresa Gamis
  • Llicenciada en Psicologia Clínica per la UNED
  • Acreditada com a psicòleg sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
  • Màster en Psicopatologia Clínica de l’Adult per la UAB
  • Postgrau en Trastorns Afectius i Trastorns d’Ansietat per la UAB
  • Postgrau en Demències i Esquizofrènies per la UAB
  • Postgrau en Teràpia Racional Emotiva Conductual per l’Institut RET
  • Advanced Training on Rational Emotive Behavior Therapy. Albert Ellis Institute, New York
  • Especialitzada en conducció de grups psicològics
 • Psicòloga - Raquel Ruiz Palacios

   Raquel Ruiz
  • Llicenciada/Graduada en Psicologia per la Universitat de Barcelona.
  • Acreditada com a psicòloga sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Màster en Psicologia Forense i Criminal per la Universitat de Barcelona
  • Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Postgrau en Trastorns de Personalitat, amb Lorna Smith Benjamin Phd, en Centre Internacional de Psicoteràpia Hestía.
  • Especialitzada en teràpia individual, de parella i familiar.
  • Especialitzada en coordinació de la parentalitat.
  • Especialitzada en informes pericials psicològics en els àmbits penal, laboral, contenciós-administratiu, civil i familiar.
  • Especialitzada en la conducció de grups psicològics
  • Membre de les llistes del Torn d’Intervenció Professional (TIP) d’Ofici del Col•legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
  • Membre de les seccions de Psicologia Jurídica i de Coordinació de la parentalitat del COPC.
  • Sòcia de la Societat Catalana de Teràpia Familiar i de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques.
 • Neuropsicòloga - Lídia Galdón Delgado

   pro Lidia Galdon
  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Acreditada coma psicòleg sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Acreditada com experta en Neuropsicologia clínica pel Col·legi oficial de Psicòlegs de Catalunya.
  • Màster en Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Pràctiques a l’Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona.
  • Màster en Psicologia Clínica Infantojuvenil a l’Institut Superior d’estudis Psicològics ISEP.
  • Màster sobre intervenció ABA (anàlisis aplicat del comportament) en Autisme i altres trastorns del desenvolupament.
  • Curs internat en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
  • Formació ADI-R. Entrevista pel diagnòstic de l'Autisme.
  • Formació ADOS-2. Escala d'Observació pel Diagnòstic d'Autisme.
  • Especialitzada en el diagnòstic i tractament de TDAH i trastorns de l’aprenentatge. 
  • Especialitzada en trastorns mentals, emocionals i psicosocials.
  • Col·laboradora com a membre d’investigació de l’Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona.
 • Psiquiatre - Jesús Yagüe Fuentenebro

   pro Jesus Yague
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia General  per la Universitat de Barcelona. 
  • Metge Especialista en Psiquiatria.
  • Diplomat en el Postgrau en Psiquiatria Infantil i Juvenil per la Universitat de Barcelona.
  • Doctorat i Màster en Psiquiatria i Psicologia Mèdica per a Universitat Autònoma de Barcelona. 
  • Formació en Dependència a Psicoestimulants per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  • Formació en l’atenció al disminuït psíquic amb trastorn mental per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Docent del Curs de la Salut Mental Infantil i Juvenil organitzat per la Xarxa de Salut Mental de Girona.
  • Docent en el Curs de postgrau de l’Escola d’Infermeria de Girona.
  • Docent en el Curs de Salut Mental Infanto juvenil a D.U.E dels Serveis d’Atenció Primària de Mataró.
  • Especialitzat en trastorns mentals, emocionals i psicosocials en infants, joves i adults.
  • Metge adjunt del Servei de Psiquiatria de la unitat de Psiquiatria Infanto Juvenil del PASS.
 • Logopeda - Elisabeth Dulcet Valls

   Elisabeth Dulcet
  • Diplomada en Logopèdia per l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, servei de neurologia de la facultat de Medicina de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).
  • Especialitzada en Neurologopèdia i audició. 
  • Especialitzada en atenció precoç de les alteracions de la comunicació.
  • Logopeda del Centre de Desenvolupament Infantil i atenció Precoç (CDIAP) de la Fundació Maresme a Mataró.
  • Directora tècnica del Col•legi de Logopedes de Catalunya (CLC).
  • Directora de l’Institut de Neurociències Aplicades al Llenguatge i als Aprenentatges-INCALA.
  • Presidenta de la Societat Catalana de Logopèdia de l’ACMCB (Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears).
  • Forma part del grup de recerca de la Societat Catalana de Pedagogia i l’Institut d’Estudis Catalans.
  • Coautora del Protocol de Detecció de la Dislèxia de Catalunya (PRODISCAT).
  • Ponent en Jornades i Congressos sobre trastorns del llenguatge i diagnòstic precoç.
  • Representant d’Espanya en el Comitè Europeu de Logopedes (CPLOL).
  • Membre la l’Associació Internacional de Logopedes (IALP).
  • Terapeuta certificada del mètode Hanen i del mètode Lidcombe.

 

 
 
 

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, utilitzarà "cookies". Llegir més