Fundacio Hospital

  • Borsa de Voluntariat

    “El voluntariat és part d’un projecte que vol donar resposta als complexes problemes socials, des de la proximitat i atenent a les persones, l’objectiu és ajudar a l’altre dins d’un temps lliure organitzat”.
    Ser voluntari de la Fundació Hospital vol dir compartir els valors de la Fundació vers la ciutadania de Mataró i el Maresme. 

 
 
 

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, utilitzarà "cookies". Llegir més