Teràpia familiar infantil i juvenil

Els pares volen el millor pels seus fills però amb molta freqüència es senten insegurs degut a que apareixen situacions educacionals  i familiars que no saben com guiar, resoldre o reconduir. L’abordatge familiar sistèmic dels trastorns emocionals infantils és molt efectiu perquè aquests trastorns moltes vegades només aconsegueixen ser compresos quan es descobreix i s’analitza el context, les relacions i les interaccions personals.

D’aquesta manera, es pot delimitar un context segur, confortable i coherent, en el que el què succeeix i els símptomes del nen/jove adquireixen  molt de sentit.  I a partir d’aquest moment, amb una intervenció pautada, personalitzada i dirigida per un expert en psicologia familiar, el nen o adolescent pot començar a descobrir que hi ha altres maneres de fer, pensar, comportar-se, experimentar i actuar que poden ser més beneficioses per a ell i pels seus pares i germans.

Per altra banda, molts pares els falta comprendre perquè els seus fills actuen com actuen i que potser estan reclamant alguns aspectes per ells molt necessaris i que per inexperiència els pares no els han sabut interpretar. Un canvi, per petit que sigui, que es generi en qualsevol dels membres de la família aporta modificacions en la resta de persones del sistema familiar. És molt important que els pares siguin membres actius, participatius i col•laboradors d’una teràpia enfocada a aconseguir una milloria familiar, doncs tots els membres tenen responsabilitats respecte a les actituds, comportaments i relacions amb els altres membres, tant siguin els pares com els fills.

És important establir un conjunt de normes que defineixin quines són les relacions entre els membres de la família, ofereixin pautes per prendre decisions i proporcionin idees sobre com han de produir-se els canvis futurs dins la família. El procediment d’establir normes i límits pels nens o joves no és inamovible doncs s’han d’anar ajustant a les circumstàncies canviants com el creixement físic, la maduració intel•lectual i afectiva i les noves condicions de vida familiar. Si la família no es sap anar adaptant, el caos resultarà inevitable. Per aquest motiu és aconsellable intervenir el més aviat possible, abans que aparegui aquest desordre familiar.

A les sessions s’avalua el problema, es diagnostica la situació, es realitza un pla de treball familiar i es pauten els objectius terapèutics per tal de poder intervenir de manera efectiva, ràpida i duradera.

 
 
 

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, utilitzarà "cookies". Llegir més