Et proposem...

Taller per pares i mares - l'Univers emocional dels nostres fills Inscripcions obertes pel taller d'abril adreçat a... Llegir +
Taller per pares i mares - Com ajudo al meu fill/a en el seu rendiment acadèmic? Inscriu-te al taller d'abril adreçat a famílies amb... Llegir +
Taller per pares i mares - El meu fill/a adolescent em treu de polleguera Obertes les inscripcions pel taller d'abril adreçat... Llegir +

Dificultats d'aprenentatge

Què passa quan el nostre fill/a no segueix el ritme de la classe?, suspèn gran part d’assignatures, no el veiem motivat,  no sap organitzar el seu temps d’estudi... tots volem que els nostres fills aprofitin el seu temps d’escolarització i a poder ser amb bons resultats, però no sempre és així. 

Mitjançant la Psicopedagogia es contribueix a la millora del rendiment escolar d’aquells nens/es amb dificultats acadèmiques que fan que no puguin seguir el ritme acadèmic, i que conseqüentment es dirigeixin cap al fracàs escolar, veient-se afectades altres àrees personals (autoestima, relacions amb els iguals, ....).

A la Fundació seguint el model cognitiu conductual,  treballem  per  preveure i  corregir les dificultats que poden tenir els infants en els diferents processos d’aprenentatge, encara que tinguin un coeficient intel·lectual dins dels paràmetres de la normalitat.

Atenem tot tipus de dificultats d’aprenentatge:

- Dislèxia, disgrafia i/o discalcúlia
- Retard en l’adquisició i desenvolupament de la lector-escriptura
- Dificultats en el raonament lògic, abstracte i matemàtic
- Bloqueig emocional en els aprenentatges
- Falta de motivació, d’hàbits i tècniques d’estudi
- Etc.


 

Un diagnòstic previ serà essencial per poder fer una intervenció psicopedagògica més encertada i eficaç,  per aquest motiu treballem de manera multidisciplinària amb professionals especialitzats en la neuropsicologia i psicologia.

El nostre objectiu és valorar de manera personalitzada les aptituds i habilitats cognitives dels vostres fills/es implicades en els processos d’aprenentatge  (atenció, memòria, comprensió lectora,...), per tal de fomentar la seva autonomia i rendiment acadèmic, sense deixar de banda la seva part emocional, principalment la seva autoestima.

El nostre model té un enfoc sistèmic; el vostre fill forma part d’un sistema més ampli (família, escola...) i aquest es té molt en compte dins del procés. Per garantir una bona intervenció psicopedagògica és necessari un treball conjunt i una vinculació directe entre escola-família-psicopedagog. Normalment,  a l’escola és on es comencen a detectar les primeres dificultats acadèmiques, sigui durant el procés d’aprenentatge o pels resultats obtinguts. És important que els tutors informin els pares i els guiïn cap a un servei professional.

 

 
 
 

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, utilitzarà "cookies". Llegir més