Crides i demandes de voluntariat

Voluntaris de Gestió Es necessiten persones disposades a donar un cop de mà, en tasques... Llegir +

Suport i acompanyament a la malaltia

Quan passem per un procés de malaltia, sovint hem de tornar a estructura el nostre dia a dia, els rols, allò que fem, fer front a diferents sentiments. Aquests fets ens poden produir una situació d'estrès, per la capacitat d'enfrontar-nos aquesta nova situació. Que la persona malalta i el seu entorn pugui tenir un suport tant logístic com emocional per fer-hi front, és primordial per la recuperació.

D'altra banda podem trobar-nos amb persones amb malalties cròniques o situacions pal·liatives, en les que el voluntari ha d'estar format per dur a terme acció voluntària, des de la Fundació Hospital s'ha creat el projecte "Llavors de vida". Podeu sol.licitar més informació.

 

Aquestes accions es poden desenvolupar, tant en el domicili, com en àmbit hospitalari, sovint també poden ser acompanyaments mèdics.

Els serveis els poden sol.licitar el professional treballador social de les diferents àrees bàsiques de salut, hospital o dels equips PADES.

Vols ser voluntari? Vull ser voluntari

Crides i demandes de voluntariat

Voluntaris de Gestió Es necessiten persones disposades a donar un cop de mà, en tasques... Llegir +
 
 

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, utilitzarà "cookies". Llegir més