• ACTIVITATS VINCLES

  • SESSIONS OBERTES

 
 

Et proposem...

Taller per pares i mares - l'Univers emocional dels nostres fills Inscripcions obertes pel taller d'abril adreçat a... Llegir +
Taller per pares i mares - Com ajudo al meu fill/a en el seu rendiment acadèmic? Inscriu-te al taller d'abril adreçat a famílies amb... Llegir +
Taller per pares i mares - El meu fill/a adolescent em treu de polleguera Obertes les inscripcions pel taller d'abril adreçat... Llegir +


A la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ens preocupem de les teves emocions....

Newsletter

Avís Legal

AVÍS LEGAL:

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins un fitxer automatitzat responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ, CIF: G-08477788, Inscrita a la Direcció General del Dret d’Entitats Jurídiques Nº 397. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.
 
L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.fundaciohospital.org i www.activatvoluntari.org i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ o a tercers.
 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ
 
Amb els límits establerts a la llei, FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que  només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
 
Les pàgines d’Internet de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ o dels seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ.
 
Així mateix, per accedir als serveis que FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ ofereix a través de la pàgina web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal al C/ SANT PELEGRÍ, 3 - 08301 MATARÓ (BARCELONA) o bé, enviar un correu electrònic a fundaciohospital@fundaciohospital.org.
PROPIETAT INTEL•LECTUAL
Els continguts proporcionats per FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
 La propietat intel•lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
 FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’hi ha de confiar como si ho fos. FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.
 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.
 
En cap cas FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.
 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la web de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ com en accedir a la informació d’altres llocs web des de la mateixa.
 De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ no es responsabilitza de què la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
 PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL
Aquesta pàgina web és propietat de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ. Els drets de Propietat Intel•lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ, per les seves societats filials i/o dominades per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ
 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

NO T'HO POTS PERDRE

 
 

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, utilitzarà "cookies". Llegir més